univ_pitesti_biserica.jpgSenatul Universităţii din Piteşti a aprobat solicitarea Facultăţii de Teologie
Ortodoxă de a începe demersurile pentru obţinerea conducerii de doctorat. Facultatea
de Teologie îi propune drept conducători de doctorat pe prof. univ. dr. Ion Popescu,
prof. univ. dr. Ion Savu şi prof. univ. dr. Mihai Vasile.

În continuare vor fi făcute demersuri în acest sens la Ministerul Educaţiei. „Ar
fi foarte bine ca pe lângă cele nouă şcoli doctorale din prezent să o avem şi pe cea
de-a zecea. Conducerea de doctorat ar fi o reuşită extraordinară”, a declarat asupra
acestui subiect rectorul Gheorghe Barbu.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filoteia” a fost înfiinţată în
cadrul Universităţii din Piteşti în anul universitar 1991-1992, având în prezent
şase specializări de licenţă şi patru programe de masterat organizate prin trei
catedre: Teologie, Pedagogie Muzicală şi Sociologie şi Asistenţă Socială.

Facultatea dispune de un centru de cercetare „Studii Teologice Aplicate”,
recunoscut de C.N.C.S.I.S., şi are acorduri de parteneriat la nivel
inter-universitar cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Aristotel” din
Tesalonic-Grecia, Institutul de Studii Ecumenice „San Bernardino” din Veneţia-Italia
şi cu Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Catolice din Lyon-Franţa.

univ_pitesti_teologie.jpg