Unităţile din învăţământul preunivesitar trebuie să depună documentaţia de evaluare internă la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preunivesitar în vederea autorizării de funcţionare provizorie până cel târziu la 3 noiembrie, precizează o notă publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Potrivit sursei citate, expertiza/completarea documentaţiilor de evaluare internă depuse la ARACIP se va face în perioada 4-10 noiembrie, iar desfăşurarea vizitelor de evaluare externă la unităţile de stat ale căror rapoarte de evaluare internă sunt complete se va face în perioada 15-25 noiembrie.

De asemenea, analiza, validarea şi aprobarea rapoartelor de evaluare externă în vederea autorizării va avea loc între 25 noiembrie şi 2 decembrie. „ARACIP încheie până la 2 decembrie procedurile de autorizare şi va înainta MECTS proiectul de ordin privind autorizarea unităţilor de învăţământ preunivesitar de stat evaluate, iar până în 7 decembrie va comunica în scris tuturor inspectoratelor şcolare ordinul privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ”, se arată în notă.


Tariful de evaluare a unei unităţi din învăţământul preunivesitar este de 4.390 de lei în conformitatea cu prevederile HG 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii. AGERPRES