Cadrele didactice ale Departamentului de Formare a Profesorilor din cadrul Universității din București, autoare ale celor două volume Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, publicate în anul 2019, la Editura Polirom, donează exemplare ale cărții către 80 de școli din mediul rural.

Demersul reprezintă o contribuție a Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, prin Departamentul de Formare a Profesorilor, la formarea continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și la creșterea calității educației românești.

Autorii celor două volume din Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar au direcționat sumele primite în cadrul Premiului Senatului Universității din București pentru Științe Sociale la categoria „Cea mai prestigioasă carte”, acordat în 2020, și al Premiului „Constantin Rădulescu-Motru” oferit de către Academia Română în 2021 către achiziția a 80 de exemplare duble, care vor fi donate școlilor din mediul rural.

Reușind să se constituie deopotrivă într-un tratat și într-un manual de pedagogie, cele două volume reunesc contribuțiile a 41 de specialiști în psihologie, științele educației și didactica specialității și oferă cadrelor didactice din învățământul preuniversitar posibilitatea de a se autoperfecționa și de a pune în practică informațiile și conceptele teoretice abordate. Așa cum arată coordonatorii volumului, Pedagogia învățământului primar și preșcolar este o carte care invită întâi la reflecție și apoi la acțiune.

Inițiativa prilejuiește și o dezbatere cu autorii celor două volume, în care aceștia vor discuta asupra celor mai stringente provocări din învățământul primar și preșcolar, prezentând soluții și argumente dinspre ariile lor de expertiză, reflectate și în contribuțiile la volum. Discuția va avea loc online luni, 30 mai 2022, începând cu ora 17:00, și va fi difuzată pe pagina de Facebook a Universității din București: https://www.facebook.com/unibuc.ro.

 

Mai multe detalii despre Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar:

Din volumul I:

Educabilitatea. Relația dintre ereditate, mediu și educație • Optimizarea curriculumului educațional • Definirea și clasificarea produselor curriculare • Metode de învățământ. Perspective moderne • Proiectarea pedagogică a activităților didactice • Managementul clasei/grupei de preșcolari • Tendințe și perspective în evaluare • Succesul și insuccesul școlar.

Din volumul II:

Școala în spațiul social. Teorii, modalități de relaționare și transformări contemporane • Personalitatea cadrului didactic • Învățarea precoce a limbilor străine, fundament al societății multiculturale contemporane • Didactica istoriei în învățământul primar: de unde și cum învață elevii despre trecut • Didactica educației fizice și psihomotorii în învățământul preșcolar • Didactica științelor naturii. Noțiuni teoretice și aplicații practice