univ bacau.jpgÎn ordine cronologică, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a înregistrat în luna februarie două evenimente importante. Primul se referă la inaugurarea pe 1 februarie a noului şi modernului sediu al bibliotecii Universităţii. Acesta dispune de 5 săli de lectură cu acces direct la raft, cu aproximativ 500 de locuri şi de o sală cu calculatoare conectate la internet, respective la baze de date internaţionale. În prezent se continuă activitatea de informatizare a bibliotecii, până la această dată fiind introduse în baza de date aproximativ 35.000 de titluri din 236.000 de volume.

După cum informează cancelarul general, Prof.univ.dr. Cătălina Ababei, al doilea eveniment l-a reprezentat Colocviul cu participare internaţională „Plurilingvism şi interculturalitate”, ce are loc pe 26 februarie 2010, la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Catedra de limba şi literatura română, împreună cu Grupul de cercetare interdisciplinară LOGOS, de la Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, organizează în cadrul colocviului anual din luna februarie, un schimb de idei pe tema – insistent vizată astăzi de către antropologi, sociologi, politologi, filologi, specialişti în marketing şi resurse umane – a plurilingvismului şi interculturalităţii.

Direcţiile de reflecţie şi discuţie propuse pentru actuala ediţie a colocviului sunt următoarele:

– reprezentare lingvistică şi mentalitate colectivă;

– imaginar literar şi ideologie;

– traducere, comparatism şi interculturalitate;

– cultură şi literatură română în context european;

– premise etno-/ antropologice ale interculturalităţii;

– reprezentare, imagologie, comunicare interculturală;

– mituri contemporane;

– verbal şi nonverbal:coduri de reprezentare şi dialog intercultural;

– limbajul natural şi noile tehnologii (multi)media.

Comunicările pot fi prezentate în limbile română, engleză sau franceză. Comitetul de organizare a colocviului este următorul: Lector dr. Luminiţa Drugă; Lector dr. Adrian Jicu; Lector dr. Violeta Preda; Lector dr. Mariana Târnăuceanu; Asistent dr. Mihaela Hriban; Asistent dr. Petronela Savin; Asistent drd. Gabriela Andrioai; Coordonator: Lector dr. Nicoleta Popa Blanariu.