ccdbacau_anticoruptie.jpgCasa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza, pentru al doilea an consecutiv, programul de formare continuă, „Psihopedagogia – de la teorie la practică”, avizat de M.E.C.T.S. şi destinat cadrelor didactice debutante din învăţământul preuniversitar, atât din mediul rural, cât şi din mediul urban. Programul este coordonat de profesor formator Elena Hussar – C.C.D. Bacău şi de prof. Mariana Crăciunescu – directorul C.J.A.P. Bacău.

El se va debuta sâmbătă, 5 mai, la ora 09.00, în Sala de conferinţe a I.S.J. Bacău. Scopul acestuia urmăreşte abilitarea cursanţilor de a proiecta şi derula activităţi didactice de calitate şi eficiente, odată cu conştientizarea fundamentelor psihologice ale pedagogiei.

Dintre obiectivele programului amintim: identificarea domeniului specific psihopedagogiei, operarea cu cele mai importante concepte, legi şi explicaţii de tip psihologic, care se pot aplica în pedagogie, analiza unor secvenţe de activităţi didactice, din perspectiva corelaţiei psihologic – pedagogic şi proiectarea conştientă a secvenţelor de activităţi didactice, fundamentate pe suport psihologic.

Tot sâmbătă, 5 mai, începând cu ora 09.00, la Şcoala cu Clasele I-VIII „Al. I. Cuza” Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, va organiza şi programul de formare continuă „Democraţie participativă. Proiectul „Cetăţeanul.” (Citizen Project)”, avizat de M.E.C.T.S., destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi coordonat de prof. Lucica Ciupercă – Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău, prof. Monica Andrei – Şcoala cu Clasele I-VIII „Al. I Cuza” Bacău şi prof. Florina Opincariu – Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău.

Citizen Project /Proiectul Cetăţeanul este o metodă inovativă de predare a educaţiei civice, bazată pe studierea unei probleme a comunităţii locale, ce presupune o politică publică şi care este aleasă spre studiere de către elevi. Implementarea metodei în România se face sub coordonarea Institutului Intercultural Timişoara, în cadrul programului Civitas – un program de schimburi internaţionale în domeniul educaţiei civice, iniţiat şi coordonat de Florida Law Related Education şi Center for Civic Education din S.U.A.