univ_cuza_is.jpgFacultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iași anunţă două noi programe de Master pentru anul 2010-2011: „Didactici aplicate pentru învăţământul primar” (program premiar în cadrul competiţiei colegiale interuniversitare Professsoria) şi „Educaţie Timpurie”.

Forma de învățământ este Zi, durata studiilor este de 2 ani (4 semestre), iar numărul de locuri cu taxă este de câte 25 pentru fiecare program de Master.

Oferta educațională a programului „Didactici Aplicate pentru Învățământul Primar” cuprinde:

– Didactici Aplicate pentru Învățământul Primar

– Fundamente epistemologice ale noilor educații

– Consiliere curriculară pentru învățământul primar

– Strategii didactice interactive

– Laborator de didactici aplicate și practică pedagogică

– Dezvoltări ale domeniului didactica limbii și comunicării în învățământul primar

– Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învățământul primar

– Utilizarea multimedia și TIC în predarea matematicii și științelor

– Educație pentru protecția mediului și ecologie aplicată în învățământul primar

– Educația pentru sănătate a școlarului mic

– Strategii de dezvoltare a creativităţii şcolarului mic

– Tehnici discursive și teatrale utilizate în învățământul primar

– Activități integrate în predarea muzicii și a educației fizice

– Strategii și tehnici de educație estetică în învățământul primar

– Managementul proiectelor și al activităților extraşcolare / Socializare și parentalitate

– Metode și tehnici de cercetare educațională și analiza computerizată a datelor

– Fundamente etico-deontologice ale educaţiei

Pachet de discipline facultative:

Literatura pentru copii în societatea contemporană

Metode si tehnici de rezolvare a problemelor de matematică

Utilizarea programelor de geometrie dinamică în învățământul primar

Consiliere și orientare școlară în învățământul primar

Educația pentru rezolvarea conflictelor în învățământul primar

Dezvoltare profesională prin activități de mentorat

Oferta educațională a programului „Educație Timpurie”:

– Educație Timpurie

– Fundamente psihopedagogice ale educației timpurii

– Curriculum pentru educația timpurie

– Orientări moderne în psihologia învățării

– Manifestare ludică și succes educațional

– Practică pedagogică în învățământul preșcolar

– Limbaj și comunicare expresivă

– Paradigme și teorii contemporane ale educației timpurii

– Cunoașterea lumii și educația ecologică

– Pregătirea copilului pentru școală

– Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare

– Elemente de cercetare a politicilor educației timpurii şi analiză computerizată a datelor

– Dezvoltare socio-emoțională a preșcolarilor

– Expresivitate artistică în educaţia timpurie

– Muzică și mișcare în educația timpurie

– Tehnici creative de formare a abilităților practice

Pachet de discipline facultative:

Literatura pentru copii în societatea contemporană

Metode si tehnici de rezolvare a problemelor de matematică

Utilizarea programelor de geometrie dinamică in ciclul preșcolar

Ecologie aplicată în învățământul preșcolar

Dezvoltare profesională prin activități de mentorat

Consiliere educațională în învățământul preșcolar

Educația pentru rezolvarea conflictelor în învățământul preșcolar

Parteneriatul familie-grădiniță-comunitate

Probe de concurs:

1. Dosar: 75% (Media rezultată din media obținută de candidat la examenul de licență și media anilor de studii de licență – 0,50 x media anilor de studiu + 0,50 x media la licență)

2. Interviu tematic semistructurat: 25% (axat pe evidențierea potențialului academic al candidaților și evaluarea capacității lor de a se raporta la probleme specifice ale învățământului primar și preșcolar românesc).

Taxa de înscriere: 200 RON. Taxa de şcolarizare: 1250 RON/semestru.