Pe 5 decembrie 2018, în Aula Universității, au avut loc ceremoniile pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA şi Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LOPEZ RAMIREZ de la Universitatea din Cadiz, Spania.

Preşedintele Senatului, Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF a prezentat laudatio, evidenţiind cele mai remarcabile realizări ale profesorilor spanioli cu privire la activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi contribuţia adusă la dezvoltarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, mulţumindu-le totodată pentru buna colaborare.

Prof. univ. dr. ing. Jose Luis CUETO ANCELA este un om de ştiinţă cu recunoaştere internaţională, un foarte bun specialist în domeniul Ingineriei Acustice, în mod special pentru capacitatea acestuia de a identifica și testa soluții împotriva zgomotului în zone urbane. Activitatea Prof.univ.dr.ing. Jose Luis CUETO ANCELA se evidențiază și prin numeroasele participări la diferite proiecte/programe de cercetare internaționale, ale căror soluții au devenit ulterior reale instrumente de lucru pentru administrațiile locale implicate.

Activitatea didactică a Prof. univ. dr. ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMÍREZ s-a centrat pe domeniile: științele mediului, științele marine, enologie, chimie, tehnologii industriale, inginerie chimică, biotehnologie, transportul naval și maritim. Activitatea de cercetare se remarcă şi prin numeroasele colaborări internaţionale, iar lucrările sale ştiinţifice sunt apreciate de mai multe instituţii prestigioase.

Cei doi profesori universitari au contribuit la dezvoltarea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău prin programele de mobilitate a studenţilor pentru toate ciclurile de studiu: licenţă, master şi doctorat; organizarea de conferinţe ştiinţifice la cele două universităţi partenere; dezvoltarea unor programe noi de studii în contextul alinierii României la standardele educaţionale europene; cotutela în coordonarea doctoratelor în domeniul Ingineria mediului; dezvoltarea revistei Journal of Engineering Studies and Research.