Douăzeci de noi programe de studii în pregătire la UMFST Târgu Mureş, din anul universitar

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ‘George Emil Palade’ din Târgu Mureş a anunţat că a demarat activităţile de organizare internă pentru înfiinţarea, în anul universitar 2020-2021, a 20 de noi programe de studii.

Potrivit UMFST, în anul universitar 2020-2021 se va înfiinţa  Facultatea de Inginerie şi Tehnologia Informaţiei cu programe de licenţă pe Sisteme de producţie digitală, Energetică şi Tehnologii informatice, Informatică (în limba maghiară) şi cu programe de masterat în Inteligenţă artificială şi Bioinformatică.

De asemenea, la Facultatea de Ştiinţe şi Litere ‘Petru Maior’ vor fi programe de licenţă pe Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană), Comunicare şi media emergente şi programe de masterat în Istorie şi turism cultural, Traduceri multimodale, Scriere şi compoziţie digitală.  La Facultatea de Economie şi Drept vor fi organizate programe de licenţă pe Management ID (învăţământ la distanţă, on line), Contabilitate şi Informatică de gestiune ID, Drept ID, Digital business & Data science şi programe de masterat pe Poliţie locală şi siguranţă publică, E-business management & Marketing, Servicii şi Tehnologii financiare.  La Facultatea de Farmacie vor porni programe de licenţă pe Chimie aplicată – chimie medicală, Chimie aplicată – chimie farmaceutică şi Chimie aplicată – Tehnologie chimică.

“Derularea acestor noi programe în viitorul an universitar este condiţionată de obţinerea autorizărilor necesare, motiv pentru care Universitatea a început un amplu program de identificare şi formare a resurselor umane, de dotare tehnică şi de stabilire de relaţii de colaborare cu instituţii şi companii de prestigiu din ţară şi din străinătate pentru buna organizare a acestora”, a declarat rectorul UMFST Târgu Mureş, prof. dr. Leonard Azamfirei.

UMFST a mai arătat că acest proiect de modernizare a învăţământului şi de adaptare a acestuia la piaţa muncii reprezintă una dintre priorităţile strategice asumate de universitate în urma fuziunii dintre cele două universităţi târgumureşene (UMF şi UPM) realizată în anul 2018. AGERPRES