„Avem la Iași primul Centru Municipal de Colectare al Deșeurilor Reciclabile și Periculoase provenite de la populație și, mai nou, putem primi și materiale reciclabile de la agenți economici. Centrul și-a propus să devină o soluție locală, pentru Municipiul Iași, dar și un exemplu de bune practici la nivel național. La deschidere au fost peste 100 de copii de la mai multe școli din Iași, alături de reprezentanți ai instituțiilor locale”, a susținut dr. ing. Ana-Maria Șchiopu, Șef Birou Management Mediu și Calitate, Salubris Iași, în cadrul webinarului ECO Forum, cu tema Responsabilitățile APL-urilor în gestionarea deșeurilor, organizat joi, 4 Martie.

Salubris Iași, conform celor prezentate de dr. ing. Ana-Maria Șchiopu, este „pionier” în ceea ce privește colectarea deșeurilor din echipamente electrice și electronice:  „În 2007 am făcut chiar o primă prezentare de bună practică, despre cum am dat startul acestei colectări separate pe fluxul de deșeuri. ECOTIC a fost alături de noi în acest demers, alături de UAT, un alt pion important în acest demers, întrucât a pus la dispoziție locațiile (inițial 3-4 locații) pentru colectarea separată a deșeurilor din echipamente electrice și electronice. A fost de la început un parteneriat tripartit (operatorul de salubritate, UAT Iași și organizația ECOTIC). Împreună am putut realiza acest Centru municipal.”

ECO Forum este un program de comunicare și informare dezvoltat de ECOTIC și Oameni și Companii împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul portalului specializat Administratie.ro. Programul își propune să dezvolte, în timp, o comunitate de oameni interesați de protecția mediului și, în acest context, de parteneriate pentru îndeplinirea responsabilităților ce le revin în acest domeniu, în comunitățile în care activează.

–-

ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006 cu scopul de a aduce mai multă eficiență și omogenitate în îndeplinirea responsabilităților de mediu ale acestora.

Administratie.ro este o comunitate dezvoltată de Oameni și Companii. Oameni și Companii  oferă soluții de marketing utilizând un ecositem inovator de 30 platforme digitale proprii și +100 comunități business și profesionale, administrate. O listă cu aceste platforme puteți vedea aici. O listă de comunități, aici.