Funcționarii publici precum și alte categorii profesionale care doresc să se specializeze în domeniul achizițiilor publice se pot înscrie , până pe data de 26 septembrie, la programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă al Universităţii “Danubius” DREPTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE. Cursurile încep, pentru prima serie, pe data de 2 octombrie si au o durată de 184 de ore parcurse de către cursanți după- amiaza, începând cu orele 16.00. Examenul de certificare pentru cei care se înscriu până la data menționată va avea loc în luna ianuarie 2018.

Disciplinele studiate în cadrul acestui program de studii postuniversitare sunt propuse de specialiști practicieni din domeniul achizițiilor publice, fiind considerate de maxim interes pentru cei care își desfășoară activitatea în domeniul achizițiilor publice sau care intenționează să se orienteze către acest domeniu.

În cele aproximativ două luni ale acestui program postuniversitar, vor fi parcurse următoarele discipline:

  1. Reglementările achizițiilor publice/ sectoriale/ succesiuni
  2. Contractele de achiziții publice. Implementarea contractelor
  3. Funcția publică și conflictul de interese
  4. Corecțiile financiare
  5. Soluționarea litigiilor în domeniul achizițiilor
  6. Frauda în domeniul achizițiilor publice

Taxa de studii este de 1725 de Ron – (75 Ron/ credit, programul având 23 de credite).

În cadrul Facultății de Drept a Universității ”Danubius” există și alte programe de studii postuniversitare în domeniul drept:

PROTECȚIA JURIDICĂ A COPILULUI

MECANISME JURIDICE PENTRU O ADMINISTRAȚIE PERFORMANTĂ

INSTITUȚII DE DREPTUL FAMILIEI ȘI ACTE DE STARE CIVILĂ

INFRACTIUNI PREVĂZUTE IN LEGI SPECIALE