Dezvoltarea componenței didactice a facultăților de Drept pentru a deveni atractive pentru studenții internaționali, pentru a oferi programe de studii moderne și necesare formării specialiștilor de care au nevoie profesiile actuale și viitoare născute din efervescența dinamicii pieței muncii naționale și internaționale reprezintă una dintre direcțiile strategice primordiale ale Facultății de Drept din cadrul Universității ”Danubius” din Galați. Programul de studii universitare de master Dreptul Comunităților Virtuale este un program de master profesional, cu o durată de 1,5 ani – 3 semestre, 90 ECTS.

Planul de învățământ al programului de studii universitare de master Dreptul comunităților virtuale este structurat pe trei semestre, 90 de credite, si cuprinde următoarele discipline de studiu (obligatorii, opționale și facultative)care abordează, într-o manieră flexibilă și modernă următoarele discipline:

 • Teoria generală a dreptului comunităților virtuale;
 • Dreptul comerțului electronic;
 • Dreptul consumatorului în spațiul virtual;
 • Platforme de comunicare online;
 • Soluționarea alternativă a litigiilor – negocierea, arbitrajul, medierea, concilierea;
 • Legislația privind securitatea în mediul online;
 • Protecția drepturilor fundamentale în mediul virtual;
 • Antreprenoriat și administrarea afacerilor în spațiul virtual;
 • Infracțiuni informatice;
 • Prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice;
 • Investigarea infracțiunilor informatice;
 • Practica de specialitate;
 • Legislația comunicării în mediul online;
 • Protecția datelor cu caracter personal în mediul online;
 • Informatică juridică
 • Dreptul afacerilor în mediul online
 • Limba engleză;
 • Drepturile de autor și proprietatea intelectuală în cyberspace;
 • Elaborarea lucrării de disertație
 • Reglementarea juridică a platformelor Social Media;
 • Metode și tehnici de cercetare. Studii de caz.

 

Disciplinele cuprinse în planul de învățământ al acestui program de master asigură atât dobândirea unor cunoștințe de specialitate specifice diferitelor discipline de drept public și de drept privat de interes pentru întreaga activitate derulată în mediul online cât și înțelegerea și aprofundarea unor aspecte juridice relevante înregistrate în practica recentă a instanțelor judecătorești naționale, europene, internaționale în materia comerțului electronic, a încălcării legii drepturilor de autor – plagiatul, a încălcării drepturilor consumatorilor în tranzacțiile on-line, a încălcării drepturilor fundamentale ale omului în spațiul virtual (dreptul la liberă exprimare, dreptul la viață privată etc. ), a încălcării normelor de drept penal cu referire la analiza unor grave infracțiuni săvârșite în mediul on-line, prin intermediul Internetului: hărțuire, frauda informatică, pornografie infantilă, spălarea banilor etc.

Posibile traiectorii în carieră (COR ISCO08, ESCO):

261903 expert jurist

261906 notar

261910 consilier armonizare legislativă

261911 expert armonizare legislativă

261912 analist armonizare legislativă

261913 registrator carte funciară

261914 revizor jurist

261915 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice

261916 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice

261917 executor bancar

261918 consilier proprietate industrială autorizat

261919 specialist proprietate intelectuală

261920 expert prevenire şi combatere a corupţiei

261921 consilier de probaţiune

261922 inspector de probaţiune

261923 asistent registrator principal

251301 specialist e-Afaceri

251302 specialist  e-Guvernare

251303 specialist e-Media

261901 executor judecătoresc

261902 expert criminalist

ESCO (Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor):

–          avocati societati comerciale;

–          manager continut web;

–          manager de comunitate online.