oprea_dumitru.jpgSenatorul PDL Dumitru Oprea propune introducerea sistemului de credite transferabile în învăţământul preuniversitar.

Într-o declaraţie politică, depusă în scris la Senat, Dumitru Oprea a subliniat avantajele pe care acest sistem l-ar aduce şcolii româneşti. Printre ele se numără cuantificarea corectă a efortului elevilor, la şcoală şi în afara şcolii, pentru fiecare disciplină, transferul mai simplu de la o şcoală la alta sau echivalarea studiilor efectuate în străinătate.

În plus, parlamentarul ieşean a argumentat necesitatea introducerii sistemului şi prin faptul că astfel „s-ar pregăti aplicarea în timp util a rezoluţiei Parlamentului European, din 2008, privind Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET), care implică şi crearea, din 2012, a unor reţele ECVET pentru evaluarea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare primelor două niveluri din cele 8 ale cadrului european al calificărilor, ce se obţin din învăţământul preuniversitar.”


Senatorul democrat liberal consideră că, alături de descentralizarea deciziilor din sistem, introducerea creditelor transferabile ar aduce un plus de raţionalitate şi de flexibilitate învăţământului românesc.