Deputatul social-democrat Tamara Ciofu a declarat că începând cu anul şcolar 2017-2018, elevii cu cerinţe educaţionale speciale vor beneficia de utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi nivel.

Potrivit unui comunicat de presă al parlamentarului Partidului Social Democrat, pe parcursul fiecărui ciclu de învăţământ, copiii cu dizabilităţi vor avea la dispoziţie servicii educaţionale de sprijin, unităţile de învăţământ fiind obligate să asigure dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului şi gradului de handicap, mobilier special în sălile de curs, precum şi manuale şcolare şi suporturi de cursuri în format accesibil pentru aceştia.

Am făcut demersuri din legislatura trecută pentru asigurarea terapiilor de suport a copiilor cu tulburări de învăţare şi am reuşit să rezolvăm această problemă. Din 2016, toţi elevii din România, începând de la clasa pregătitoare şi până la gimnaziu, sunt testaţi anual în vederea depistării riscului de dezvoltare a perturbărilor de limbaj şi exprimare. În cazul identificării unor probleme, li se asigură suport psihopedagogic de specialitate. Acum, în urma adoptării Ordonanţei nr. 51/2017, limbajul mimico-gestual este recunoscut oficial ca mijloc de comunicare specific persoanelor cu dizabilităţi auditive, iar tinerii cu deficienţe de auz vor beneficia de aparatură specifică şi de un interpret mimico-gestual la susţinerea oricărui tip de testare sau examen. Aşadar există toate condiţiile pentru a creşte rata de promovare a tinerilor cu astfel de deficienţe, care până acum era de sub 1%„, a declarat Tamara Ciofu.

În anul 2010, România a ratificat Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin care se stabileşte un cadru de elaborare a politicilor publice şi de modernizare a practicilor, instrumentelor şi modalităţilor de sprijin în comunitate, care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi în societate, la o viaţă demnă şi împlinită în comunitate. Cu toate acestea, până la adoptarea OUG 51/2017 o serie de probleme privind situaţia educaţiei copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi nu au fost rezolvate.

„Începând cu acest an şcolar, putem spune într-adevăr că România s-a angajat pe deplin şi în mod real să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât niciun copil cu dizabilităţi să nu fie discriminat, marginalizat, exclus sau abuzat, iar alegerile şi aspiraţiile fiecăruia să fie respectate şi sprijinite. O dată cu introducerea utilizării echipamentelor asistive, elevii cu cerinţe educaţionale speciale beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare şi alte drepturi materiale, iar studenţii cu deficienţe beneficiază, la cerere, de reducerea cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti”, a subliniat deputatul social-democrat. AGERPRES