raabe_logobun.jpgDinamica pieţei muncii în contextul economic actual cere în mod imperios competitivitate şi specializare profesională. Acesta a fost şi argumentul pentru implementarea reformei în educaţie. RAABE a înţeles aceste aspecte, de aceea crezul companiei este că educaţia cere calitate.

Editura doreşte să devină partener de încredere în orice demers educativ, căreia i se pot adresa, în egală măsură, toate părţile implicate în acest proces esenţial pentru viitorul tuturor: profesori, manageri şcolari, elevi şi părinţi. În general, produsele RAABE sunt abonamente de consultanţă însă, începând cu 2011, compania s-a specializat pe organizarea de seminarii, cu tematici educaţionale, în şcolile din ţară.

Pornind de la cugetarea, conform căreia „Tot ce n-avem de la naştere şi de care avem nevoie când suntem mari ne este dat prin educaţie. Această educaţie ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucruri” (J.J.Rousseau), s-a decis venirea în întâmpinarea cadrelor didactice cu teme practice la care pot găsi răspuns punctual şi prompt de la lectorii editurii. Feedback-urile primite de la profesorii care au fost formaţi în cadrul seminariilor au întărit convingerea RAABE că reprezintă un punct de sprijin educaţional: „ce aţi reuşit dumneavoastă să faceţi cu profesorii mei nu am reuşit eu să fac în atâţia ani de directorat” sau „a fost deosebit şi cu siguranţă vom mai apela la seminariile dumneavoastră”.

Şcoala este astăzi un spaţiu al întâlnirii dintre elevi, demotivant, încărcat, solicitant, în decalaj faţă de realitatea pentru care trebuie pregătiţi copiii. Școala dorită astăzi necesită transformarea într-o şcoală atractivă, motivantă, inovatoare, şcoala secolului XXI!

Odată cu schimbarea din anul şcolar 2011-2012 se oferă elevilor şi cadrelor didactice un program dedicat activităţilor extracurriculare şi extraşcolare în cadrul „Săptămânii altfel”, 2-6 aprilie 2012, potrivit Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi OM nr. 4292/2011. Actorii educaţionali concură la îndeplinirea acestui scop organizând activităţi variate care să stimuleze participarea elevilor şi a profesorilor şi motivarea implicării lor în: activităţi culturale, tehnico-ştiinţifice, sportive, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos, activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului, activităţi de educaţie rutieră, PSI.

În Săptămâna altfel, educaţia este mai aproape de elev, este creativă, fără frontiere, iese din „sala de clasă şi din bancă”, iese din parametrii predării şi învăţării clasice. Săptămâna altfel prefigurează educaţia viitorului!

RAABE vine în sprijinul cadrelor didactice cu iniţiativa de a-i provoca la o discuţie deschisă pe tema Şcoala altfel. Pentru o Săptămână altfel, creativă, originală, eficientă, de calitate, pentru şi în folosul elevilor, cadrele didactice au nevoie de dezvoltarea şi actualizarea competenţelor specifice educaţiei nonformale.

Sunteţi aşteptaţi la seminariile RAABE!

Mariana Liscan,

Product Manager,

m.liscan@raabe.ro

www.raabe.ro