Editura Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău a publicat până în prezent peste 300 de titluri

univ_alecsandri_bc.jpgEditura “Alma Mater” a fost înfiinţată în anul 1998, ca o necesitate firească, avându-se în vedere activitatea publicistică din ce în ce mai bogată a cadrelor didactice ale Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.

Activitatea editurii este orientată în special către cartea ştiinţifică şi de uz didactic, către revistele ştiinţifice, publicând ocazional şi volume de literatură. Editura este acreditată de către CNCSIS pentru editarea de carte ştiinţifică. Cărţile de uz didactic sunt organizate într-un număr de sase colecţii:

Editura a publicat până la sfârşitul anului 2010 un număr de 314 de titluri, 11 reviste ştiinţifice, din care sase reviste cu recunoaştere internaţională si cinci reviste studenţeşti. În anul 2011, Editura Alma Mater a Universitatii “Vasile Alecsandri” îşi propune să continue activitatea editorială din anii precedenţi, acordând o atenţie deosebită publicării cursurilor şi îndrumarelor universitare, a cărţilor ştiinţifice şi a revistelor de profil.

Publicarea este condiţionată de existenţa a cel puţin două recenzii favorabile, din partea unor personalităţi în domeniu. Activitatea editurii este completată de existenţa unui atelier de multiplicare, cu dotare modernă. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Editurii Alma Mater a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, cărţile ştiinţifice se pot publica doar cu avizul favorabil a doi referenţi de specialitate. Editura acceptă drept referenţi cadre didactice şi cercetători de prestigiu din diferite domenii, având şi un colectiv de referenţi permanenţi.