procopiu_vs_parteneriat.jpgÎn perioada august 2012 – iulie 2014, Liceul „Ştefan Procopiu” din Vaslui derulează un nou proiect Grundtvig cu titlul „Everybody can do it” (ECDI). Partenerii liceului sunt instituţii atât din sectorul formal cât şi din cel non-formal (şcoli, organizaţii şi asociaţii, instituţii de cultură) din Spania, Marea Britanie, Franţa, Estonia, Finlanda, Turcia, Portugalia. Parteneriatul de învăţare „Everybody can do it” (ECDI) este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

În concordanţă cu Tratatul de la Amsterdam, scopul acestui proiect este crearea unui spaţiu european pentru învăţarea de-a lungul vieţii în rândul adulţilor, fapt care va facilita dezvoltarea şi consolidarea valorilor cetăţeniei europene precum egalitatea de gen, toleranţa, combaterea discriminării, a stereotipurilor şi prejudecăţilor, respectarea diversităţii.

Acest scop va fi îndeplinit prin următoarele activităţi: 6 întâlniri de proiect, activităţi pentru promovarea egalităţii de gen (ateliere de lucru, dezbateri, simpozioane, seminarii, expoziţii), realizarea cercetării „Femei şi bărbaţi-realităţi ale prezentului european”, ateliere de lucru „Femeia care inspiră Europa” şi „Noi suntem egali!”, activităţi de diseminare şi valorizare (realizarea site-ului proiectului, realizarea de logo, postere şi pliante, articole şi buletine informative, panou de prezentare expoziţii etc), activităţi de monitorizare şi evaluare. Produsul final al parteneriatului este broşura „Noi suntem egali! Ghid de bune practici privind egalitatea de gen”.

În perioada 15-19 noiembrie 2012, cinci membri din echipa parteneriatului de învăţare Grundtvig „Everybody can do it” (ECDI) au participat la întâlnirea de proiect organizată de instituţia coordonatoare IES JACARANDÁ din Brenes, Sevilla (Spania). Agenda întâlnirii de proiect a cuprins următoarele activităţi: „Să ne cunoaştem” (prezentarea partenerilor: ţara, oraşul, instituţia), stabilirea planului de activităţi pentru primul an de proiect, renegocierea responsabilităţilor, stabilirea datelor pentru următoarele întâlniri de proiect, discuţii privind structura site-ului proiectului şi mijloacele de comunicare, chestionarul utilizat pentru evaluarea întâlnirilor de proiect, modalităţile de diseminare a proiectului în comunitatea educaţională lărgită, profilul cursantului în ţările partenere etc., întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii locale, activităţi culturale.

Pentru primul an de proiect, au fost propuse următoarele activităţi: organizarea a trei întâlniri de proiect (Spania, Turcia, România), realizarea site-ului şi logo-ul proiectului, realizarea, aplicarea şi analizarea rezultatelor chestionarului „Femei şi bărbaţi – realităţi ale prezentului european”, elaborarea unei cercetări privind egalitatea de gen în fiecare ţară parteneră, simpozionul „Women who inspire Europe”, atelierul de lucru „We are equal”, diseminare şi evaluare.

Parteneriatul favorizează deschiderea culturală a participanţilor prin familiarizarea acestora cu cultura şi civilizaţia ţărilor partenere şi crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea comunicării interculturale. Sperăm că acest nou proiect Grundtvig va constitui un imbold pentru cadrele didactice de a aborda noi modalităţi de a-i ajuta pe adulţi să-şi dezvolte competenţele şi să-şi consolideze diverse valori ale cetăţeniei europene.