Elevii claselor a VII-a si a VIII-a care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna vor sustine pe 30 noiembrie teza cu subiect unic la limba si literatura materna, potrivit calendarului Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Tezele unice, care vor fi sustinute de 433.000 de elevi, vor inlocui de anul acesta testele nationale ca modalitate de admitere la liceu pentru anul scolar 2008/2009.

In data de 5 decembrie va avea loc teza unica la matematica iar in 11 decembrie – cea la istorie sau geografie, la alegere, sustinuta numai de elevii claselor a VIII-a.

Ultima teza, cu subiect unic la limba si literatura romana, va avea loc pe 14 decembrie. Contestatiile vor putea fi depuse in data de 11 ianuarie 2008.

Tezele unice vor fi evaluate in centre special desemnate. Fiecare lucrare va fi corectata de doi profesori, altii decat cei din unitatile de invatamant de la care provin tezele. Evaluarea se face pe baza unui punctaj de la 1 la 100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu.

Dupa corectare, fiecare evaluator stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire. Nota finala se va stabili prin media aritmetica a notelor acordate de fiecare profesor evaluator. Fractiunile de punct rezultate din impartire se rotunjesc la nota imediat superioara daca sunt cuprinse in intervalul 0,50-0,99 sau se anuleaza, daca sunt cuprinse in intervalul 0,01-0,49.

Absolventii de scoala generala se vor inscrie in licee sau scoli de meserii fara examen, pe baza mediei dintre media generala obtinuta la tezele cu subiect unic si media generala de absolvire a claselor V-VIII, fiecare avand ponderea de 50%.