elevi gimnaziu.jpgElevilor de clasa a VI-a din toată ţara le vor fi testate vineri, în cadrul evaluării naţionale, cunoştinţele din aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Competenţele pe care elevii trebuie deja să le fi acumulat sunt conform nivelului specific vârstei folosirea corectă a limbii române, competenţe de comunicare în limba română, competenţe în domeniul matematicii şi al ştiinţelor naturii, subiectele fiind elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi având un nivel mediu de dificultate.

Durata alocată rezolvării testelor va fi de 60 de minute pentru fiecare test pentru clasa a VI-a.
Un raport de tip PISA cu evaluări pe fiecare competenţă pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a va fi realizat la nivel naţional, a anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).

„Evaluările nu vor avea ca finalitate o notă în catalog, deoarece nu acesta este scopul lor, ele vor oferi profesorilor, elevilor şi părinţilor informaţii concludente despre nivelul de pregătire şi despre ceea ce trebuie îmbunătăţit. La nivel naţional, va exista un raport, similar raportului PISA, cu evaluări pe fiecare competentă, pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, ce va sta la baza măsurilor ce vor trebui adoptate în vederea remedierii deficienţelor”, precizează MEN. AGERPRES