scoala_profesionala.jpgElevii care frecventează învăţământul profesional vor putea beneficia, lunar, de o bursă profesională în valoare de 200 de lei, potrivit unei hotărâri de guvern privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru aceşti elevi.

„Guvernul a adoptat această hotărâre care vine în ajutorul elevilor din învăţământul profesional. Plata se va face începând din luna noiembrie şi retroactiv pentru luna septembrie”, a declarat, marţi ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu.

Bursa profesională se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MECTS.

Bursa se va acorda în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.
Nu vor beneficia de bursă, pentru anii de studiu pe care îi repetă, elevii declaraţi repetenţi. De la prevedere se exceptează cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de bursa profesională şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”.

Bursa profesională nu se va acorda pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de zece absenţe nemotivate în luna precedentă, nu se va acorda, pe o perioadă de trei luni, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar sau dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar.

Totodată, bursa nu se va acorda pe o perioadă de şase luni, dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar.

Acordarea bursei profesionale încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Bursa se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor şi se va înregistra pentru fiecare an şcolar, în perioada 15 – 25 septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.
La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se va constitui o comisie de monitorizare a acordării bursei profesionale stabilită de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

De asemenea, la nivelul Ministerului Educaţiei, se va constitui o comisie naţională de monitorizare a acordării bursei profesionale.
Fondurile pentru finanţarea bursei profesionale se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul MECTS, urmând ca sumele să fie repartizate unităţilor de învăţământ. AGERPRES