Şcoala Elf s-a înscris la începutul acestui an şcolar în programul internaţional ECO-ŞCOALA, un program educaţional pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l derulează. La nivel internaţional, programul ECO-ŞCOALA este coordonat de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), care reuneşte 68 de organizaţii din 58 de ţări, iar coordonator în România este Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, în calitate de membru cu drepturi depline al FEE. După doi ani de activitate în cadrul acestui program, şcolile pot obţine Steagul Verde, ce reprezintă distincţia simbol în educaţia pentru mediu.

Activităţile planificate de Şcoala Elf în cadrul acestui program au ca scop principal formarea de atitudini, abilităţi şi comportamente ecologice şi stau sub deviza “Depinde de noi să învăţăm într-o şcoală verde”. Pe parcursul derulării programului, elevii vor colecta selectiv hârtie şi PET-uri în şcoală, se vor întâlni cu reprezentanţi ai Facultăţii de Ştiinţă şi Ingineria Mediului precum si cu reprezentanţi ai Agenţiei Regionale de Protecţie a Mediului, vor confecţiona obiecte din materiale reciclabile, vor participa la schimburi cu alte şcoli implicate în program, la sesiuni de informare şi acţiuni iniţiate de

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, vor fi implicaţi în îngrijirea parcului şcolii.
Începând din luna decembrie 2010, toţi elevii Şcolii Elf au fost informaţi cu privire la importanţa colectării selective prin activităţi de învăţare în cadrul orelor de ştiinţe la ciclul primar şi educaţie tehnologică la ciclul gimnazial. Prin Consiliul Elevilor s-au stabilit modalităţile concrete de colectare selectivă în şcoală, s-au achiziţionat şi amplasat în sălile de clasă şi pe coridoare coşuri speciale pentru hârtie şi PET-uri, iar şcoala a încheiat un contract cu o firmă care preia lunar deşeurile reciclabile.

Vineri, 18 martie 2011, elevii Şcolii Elf au avut-o ca invitată la şcoală pe dna Camelia Botezan, asistent universitar la Facultatea de Ştiinţă şi Ingineria Mediului din cadrul UBB, care le-a oferit elevilor mai multe informaţii legate de etapele procesului de reciclare după colectarea selectivă a hârtiei şi a PET-urilor, punând accent pe diversitatea de produse care pot fi obţinute în urma reciclării.

„Elevii s-au implicat activ şi au manifestat un interes deosebit pentru tema abordată. Am fost impresionată de cunoştinţele pe care le au deja despre reciclare, dar mai îmbucurător mi s-a părut faptul că toţi le aplică practic în acţiunea de la şcoală, şi foarte mulţi elevi chiar şi acasă. Am convingerea că prin astfel de programe educative, deprinderile de colectare selectivă se vor regăsi în tot mai mare măsură şi în familiile clujenilor”, a spus dna Camelia Botezan după încheierea activităţii.

Încă un semn că elevii Şcolii Elf sunt dornici să se implice activ în probleme legate de mediu este dorinţa lor de a lua parte în data de 26 martie 2011 la evenimentul „Ora Pământului” (www.orapamantului.ro) când, alături de peste un miliard de locuitori ai planetei, între orele 20:30-21.30 vor stinge luminile timp de o oră, transmiţând astfel că au înţeles mesajul cu privire la nevoia de a reduce consumul de energie la nivel global.