elevi vacanta.jpgCei aproximativ 3,2 milioane de elevi din învăţământul preuniversitar şi copiii de grădiniţă vor intra de vineri în vacanţa de vară, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului aprobat prin ordin de ministru.

Elevii şi preşcolarii vor avea vacanţă până duminică, 12 septembrie. Dintre cei peste 3.000.000, aproximativ 2.700.000 sunt elevi în învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi peste 500.000 sunt copii de grădiniţă.

Cursurile, atât la grădiniţă, cât şi la şcoală şi liceu, au fost predate de aproximativ 258.000 de cadre didactice titulare şi suplinitoare. Dintre acestea, aproximativ 65.000 sunt suplinitori, 48.500 învăţători şi 38.000 educatori. Anul şcolar 2009-2010 a avut 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare. Prin derogare, pentru clasa a IX-a de liceu – filiera tehnologică, învăţământ de zi – durata cursurilor a fost de 39 de săptămâni, dintre care 36 săptămâni de cursuri şi trei săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.


Pentru clasa a X-a de la şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XIII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 178 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă, iar orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu partenerii sociali.


Potrivit ordinului, pentru clasa a XI-a – anul de completare şi pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, vor fi săptămâni de stagiu de pregătire practică. Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile.


Ultimele două, respectiv, trei săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, respectiv, 14 iunie-2 iulie 2010, vor fi săptămâni de stagii de pregătire practică. Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor va fi cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare. AGERPRES