Elevii de liceu vor putea studia, din anul şcolar 2010 – 2011, disciplina opţională „Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor”, informează Ministerul Educaţiei, printr-un comunicat transmis miercuri.


Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat, prin ordin de ministru, programa şcolară pentru disciplina opţională „Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor”.

Opţionalul, pus la dispoziţie de Cisco, prin memorandumul semnat între cele două instituţii, poate fi utilizat în sistemul de învăţământ ca ofertă centrală de curriculum la decizia şcolii (CDS). Disciplina se poate studia în clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a, o oră/ săptămână, pe durata unui an, în cadrul curriculumului la decizia şcolii (CDS), pentru filierele teoretică şi vocaţională, la toate specializările. Opţionalul oferă posibilitatea studiului avansat al elementelor de tehnologia informaţiei, cu accent pe componentele hardware, gestionarea şi utilizarea acestora.

Competenţele dobândite prin studiul acestui opţional le oferă absolvenţilor de liceu teoretic şi vocaţional un sprijin în dezvoltarea competenţelor pentru secolul XXI. Pentru liceele care aleg acest opţional, conţinutul opţionalului va fi disponibil online, în mai multe limbi, ceea ce oferă posibilitatea utilizării lui în învăţământul bilingv sau cel pentru minorităţile naţionale. Cursul este tradus în limbile maghiară, germană, franceză, italiană, rusă, poloneză, spaniolă, portugheză, turcă, arabă, greacă, hindi şi japoneză.

La finalul cursului elevii au posibilitatea să susţină un examen, care, în condiţiile promovării, le oferă o certificare recunoscută internaţional în domeniul administrării şi utilizării calculatoarelor (desktop şi laptop), funcţionării şi securităţii reţelelor de calculatoare. Conţinutul cursului este aliniat cu următoarele calificări: CompTIA A+ (SUA) şi EUCIP IT Administrator (UE). Programul Cisco Networking Academy a fost iniţiat în urma semnării, în 2005, a unui Memorandum de colaborare între companie şi MECTS. AGERPRES