food-drinks.jpgProiectul FooDrinks – Quality Food & Drinks European Training Plan, finanţat prin programul Long Life Learning, subprogramul Leonardo da Vinci-Parteneriate, proiect în care Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este partener, are deja primele rezultate.

Proiectul şi-a propus investigarea standardelor de formare profesională a personalului ce desfăşoară activităţi în domeniul calităţii şi siguranţei alimentare în ţările participante la proiect, elaborarea pe acestă bază a unui standard unic la nivelul Uniunii Europene pentru profesia de tehnician/tehnolog în domeniul controlului calităţii şi siguranţei alimentare şi conceperea unor module de training moderne adaptate realităţilor prezentului.

Evaluare gradului de satisfacţie al angajatorilor din zona industriei alimentare privind competenţele personalului ce lucrează în posturi de tehnician/tehnolog în calitatea şi siguranţa alimentară, studiu efectuat in România de echipa Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a reliefat necesitatea introducerii unor concepte actuale in curricula specializărilor respective, familiarizarea cursanţilor cu noţiunile de eficienţă energetică, amabalare ecologică, valorificarea biopoduselor, etc.
O altă problemă ridicată de managerii societăţilor comerciale este legată de abilităţile practice insuficient dezvoltate ale personalului şi necesitatea introducerii mai multor ore aplicative în programele de studiu.

Un rezultat interesant al studiului a reliefat dorinţa angajatorilor în a găsi oameni de calitate pentru echipa pe care o conduc. Se cer persoane cu spirit de echipă, capabile de a face faţă situatiilor critice, cu abilităţi de comunicare, inovative.

Pe baza studiilor efectuate în cele 7 ţări participante în proiect s-au stabilit module de training comune, ce vor completa formarea profesională a absolvenţilor.
Discutarea acestor propuneri privind curricula se va realiza la următoarea întâlnire de lucru, ce va avea loc în luna februarie în Kavala, Grecia.