Evaluare la fiecare doi ani in invatamantul preuniversitar

evaluare scolara.jpgEvaluarile sumative la nivelul unitatii de invatamant se realizeaza sub coordonarea consiliului de administratie al scolii, in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, la finalul clasei a II-a, pentru evaluarea competentele de baza ale elevilor-scris-citit si operatii matematice elementare, la finalul clasei a VI-a, la finalul clasei a X-a pentru evaluarea competentelor-cheie, potrivit proiectului de Lege a educatiei in forma asumata de Guvern.

Totodata, se va face evaluarea absolventilor clasei a IV-a, pentru evaluarea competentelor de baza formate la elevi pe parcursul invatamantului primar, testarea absolventilor clasei a VIII-a, si prin examenul national de bacalaureat.

Examenul national de bacalaureat consta din urmatoarele evaluari sumative: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana si, dupa caz, in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale, evaluarea competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, evaluarea competentelor digitale.

Absolventii de liceu vor sustine o proba scrisa la Limba si literatura romana-proba comuna pentru toate filierele, profilurile si specializarile, o proba scrisa la Limba si literatura materna- proba comuna, pentru aceeasi limba, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale, la toate filierele, profilurile si specializarile, o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera si profil (Matematica-pentru profilul real din filiera teoretica, pentru filiera tehnologica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala, respectiv Istorie- pentru profilul umanist din filiera teoretica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala), o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe de discipline: Fizica, Chimie, Biologie sau Informatica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru filiera tehnologica, sau, dupa caz, pentru filiera vocationala, respectiv Geografie, Filosofie, Logica, argumentare si comunicare, Economie, Psihologie si, dupa caz, Sociologie-pentru profilul umanist din filiera teoretica sau, dupa caz, pentru filiera vocationala. Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii invatamantului liceal care au obtinut cel putin media 6.