actored_bannere.jpgÎn domeniul formării, proiectarea ocupă un loc aparte. Organizarea unui curs de formare de mare amploare este întotdeauna o provocare. Vor participa cadrele didactice la cursul de formare propus? Şi, dacă vor participa, vor fi ele motivate să se implice activ în programul de formare şi mai apoi să aplice la clasă şi în şcoală cele învăţate? Cursul va avea impactul scontat? Multe întrebări şi-au găsit răspunsul final acum, când proiectul ActorED şi-a terminat activităţile de formare a cadrelor didactice.

În luna iulie 2013, s-a desfășurat la Casa Corpului Didactic din Brăila primul focus grup din seria de 3 focus-grupuri ce se vor organiza în cadrul proiectului ActorED. Scopul acestor focus-grupuri este de a releva importanța formării continue a cadrelor didactice și de a identifica impactul formării continue prin cele 4 programe de formare derulate prin proiect în randul absolvenților, profesori din învățământul preuniversitar din județele Prahova și Brăila.

Cercetarea efectuată în cadrul focus-grupului a urmărit măsurarea gradului în care programul de formare a produs la profesorii din grupul țintă o schimbare la nivelul concepţiei şi practicii didactice, un salt în calitatea prestaţiei didactice şi, implicit, o schimbare atitudinală la nivelul elevilor.

Cele 13 cadre didactice ce au format eșantionul reprezentativ la focus-grupul din Brăila, au dezbătut subiecte legate de calitatea programelor de formare urmate în cadrul proiectului, din mai multe perspective. Astfel, programul de formare a răspuns aşteptărilor cadrelor didactice formate în cadrul proiectului, 84,61% dintre participanți apreciind programul de formare ca fiind foarte bun.

Concluziile ce au reieșit în urma desfășurării primului focus-grup relevă faptul că elaborarea, organizarea şi dezvoltarea programului de formare, în spiritul modelului metodologic propus, a generat un impact educaţional profesional superior efectelor practicilor curente. Rezultatele prezentate mai sus confirmă faptul că activităţile de formare, autoeducaţia, instrucţia trebuie neaparat să fie cuprinse în programul naţional de educaţie a adulţilor.

Proiectul “Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Brăila și Prahova” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Prahova și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2013.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați www.actored.ro.

actor_ed.jpeg