Evaluarea comparativă a universităţilor pe domenii de studii, realizată de o echipă de cercetători, coordonată de prof. univ. dr. Mihai Păunescu

Studiul, realizat de şase personalităţi universitare si ale cercetării ştiinţifice din România prezintă rezultatele unei evaluări comparative a performanţelor universitare dintr-un set de programe de studii.

Învăţământul superior, cu precădere în activitatea de cercetare şi inovare, este un domeniu supus evaluărilor multiple. Fie că ne referim la evaluări instituţionale sau la cele pentru alocările de granturi de cercetare, dar şi la (auto-)evaluări pe care universitarii înşişi le fac cu privire la profilul, vizibilitatea şi impactul propriilor acivităţi academice, învăţământul superior este înalt competitiv.

Evaluarea comparativă a programelor de studii (benchmarking) este tot mai larg utilizată în mediul academic, fiind un instrument care permite diverşilor actori interesaţi (studenţi, viitori studenţi, finanţatori etc.) să facă alegeri fundamentate cu privire la aceste programe.

Folosind datele publice disponibile, autorii studiului au realizat experimental un exerciţiu de evaluare, pentru următoarele domenii de studii: Fizică, Inginerie Civilă, Sociologie, Ştiinţe Politice, Ştiinţe Economice (fără Cibernetică, Statistică şi Informatică economică), Psihologie şi ştiinţe comportamentale, Filosofie şi Istorie.

Metodologia folosită cuprinde şase indicatori:

1. Calitatea resursei umane
2. Impactul activităţii ştiinţifice
3. Performanţa activităţii ştiinţifice
4. Fondurile pentru cercetare ştiinţifică
5. Capacitatea instituţională
6. Capacitatea de cercetare

Pentru fiecare domeniu sunt prezentate tabele ce conţin datele fiecărei universităţi pentru fiecare indicator, atât ȋn valori absolute, cât şi în valori standardizate. De asemenea, în tabele este prezentată şi clasa în care se încadrează fiecare universitate în domeniile de studii selectate.

Sursa datelor utilizate pentru calcularea valorilor indicatorilor o reprezintă baza de date gestionată de Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior (CNFIS). Datele sunt cele declarate de universităţile din România conform Metodologiei utilizate de CNFIS şi au ca an de referinţă anul 2017.

„O propunere de evaluare comparativă a universităţilor pe domenii de studii” poate fi descărcată de aici: http://rpss.snspa.ro/sites/default/files/docs/o_propunere_de_evaluare_comparativa_a_universitatilor_pe_domenii_de%20studii_2020.pdf

Autorii studiului:
Prof. univ. dr. Mihai Păunescu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
Prof. univ. dr. Adrian Miroiu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
Prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Remus Pricopie, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
Lect. univ. dr. Bogdan Florian, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)
Dr. Gabriel Vîiu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)