Miercuri, 22 aprilie, între orele 10.00 și 14.00, la sala festivă a Liceului Teologic Segito Maria din Miercurea-Ciuc a avut loc evenimentul „PRACTICA susține egalitatea de șanse!” – eveniment dedicat obiectivelor orizontale. Scopul acestui eveniment este aprofundarea cunoștințelor elevilor din grupul țintă cu privire la egalitatea de șanse, combaterea discriminării și a discursului instigator la ură, dezvoltarea durabilă, inovare și TIC.

Evenimentul își propune următoarele obiective:

-Conştientizarea şi motivarea elevilor din grupul țintă cu privire la importanța respectării și promovării principiilor egalității de șanse și dezvoltării durabile.

– Aprofundarea conceptelor cheie legate de obiectivele orizontale prin intermediul metodelor de educație non-formală.

– Încurajarea implicării și cetățeniei active pentru combaterea discriminării, a discursului instigator la ură și a excluziunii sociale.

Pentru a atinge aceste obiective, evenimentul s-a axat pe interacțiunea între elevi și pe utilizarea unor metode de educație non-formală (demonstrație, joc de rol, studiu de caz, dezbatere etc.). La eveniment au participat 100 de elevi din grupul țintă principal, selectați din toate liceele participante în proiect în mod proporțional cu distribuția pe licee a elevilor în grupul țintă principal. Activitățile din cadrul evenimentului s-au desfășurat atât în plen cât și pe grupuri de lucru și au fost coordonate de Lucica Erdei, Expert Obiective Orizontale.

Proiectul POSDRU/161/2.1/G/137184 – Decizii informate prin metode adecvate – Practica și consilierea școlară în sprijinul dezvoltării profesionale a tinerilor – este implementat de Inspectoratul Școlar Județean Harghita, în parteneriat cu Liceul Teoretic Marton Aron din Miercurea-Ciuc și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați site-ul proiectului www.practicaharghita.ro. Persoană de contact: Cristi Glodeanu, Expert Informare și Publicitate. E-mail: cristiformator@yahoo.com.