Examenul de admitere pentru toate specializările din Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” se va desfăşura, miercuri, 21 iulie, şi va consta în rezolvarea de către candidaţi a unui test grilă, în limba română.

Pentru formularea în scris a răspunsurilor la întrebările conţinute în test, concurenţii vor avea la dispoziţie două ore. Înscrierea candidaţilor pentru examenul de admitere va avea loc între 12 şi 18 iulie şi va fi asigurată de către un Birou special, care va funcţiona în incinta Aulei UMF, de pe strada Pasteur nr. 6, între orele 8,00 şi 16,00.

Taxa de înscriere pentru concursul de admitere este de 300 de lei. Pentru anul universitar 2010-2011, UMF ”Iuliu Haţieganu” a scos la concurs un număr de 820 de locuri, dintre care 560 de locuri cu susţinere de la bugetul de stat şi 260 de locuri cu taxă. Potrivit conducerii UMF, la concursul de admitere, pentru toate specializările, se pot înscrie atât cetăţenii români, care au absolvit liceul cu examen de bacalaureat, precum şi cetăţeni din ţările membre ale Uniunii Europene sau ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi din cantoanele Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români. Nivelul pregătirii profesionale reprezintă singurul criteriu avut în considerare în selectarea candidaţilor înscrişi şi prezenţi la concursul de admitere, la oricare dintre specializările universităţii. AGERPRES