uvvg_eliezer1.jpgExcelenţa Sa Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, a vizitat, pe 3 februarie, Centrul de Studii Iudaice şi Campusul Universitar „Vasile Goldiş” din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, unde s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, cadre didactice, studenţi şi absolvenţi ai masteratului „Istorie şi Civilizaţie Ebraică”.

În cadrul întrunirii de la Centrul de Studii Iudaice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, conf. univ. dr. Marius Grec, decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative a UVVG şi director al Centrului de Studii Iudaice, i-a prezentat Excelenţei Sale Dan Ben Eliezer revistele de cercetare ale UVVG privind poporul evreu şi propunerea de înfrăţire a oraşului Arad din România cu oraşul Arad din Israel, iniţiativă pornită de la preşedintele Comunităţii Evreieşti din Arad, Ionel Schlesinger şi Centrul de Studii Iudaice.

Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer a fost informat şi asupra demersurilor UVVG referitor la înfiinţarea „Asociaţiei Iudeo-Creştine din România” şi numirea Centrului de Studii Iudaice, în această primăvară, de „Nicolae Cajal”, fost preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, prilej cu care se va inaugura şi bustul academicianului Nicolae Cajal din faţa Sinagogii vechi din Arad.

În urma absolvirii masteratului „Istorie şi Civilizaţie Ebraică”, la întâlnirea cu Ambasadorul Statului Israel, a participat şi o delegaţie a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, formată din 11 pastori conduşi de Mihai Maur, preşedintele Conferinţei Banat, care a transmis un mesaj de salut Excelenţei Sale Dan Ben Eliezer şi poporului evreu, având în vedere aproprierea doctrinelor dintre cele două religii.

După întâlnirea de la Centrul de Studii Iudaice, Ambasadorul Statului Israel, Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer, a vizitat Campusul Universitar „Vasile Goldiş”. Excelenţa Sa a fost întâmpinat de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, împreună cu care a vizitat Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, Centrul de Microscopie Electronică „George Emil Palade”, Centrul de Cercetări Farmacognostice şi laboratoarele de cromatografie lichidă şi solidă.

Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, a declarat că vizita la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost una foarte importantă pentru viitoarea colaborare cu universităţi şi instituţii de cercetare din Israel. „Centrul de Studii Iudaice este deosebit de important pentru tinerii care au rădăcini evreieşti, deoarece aici pot afla mai multe informaţii despre ceea ce a însemnat Holocaustul. Studiile vor fi, bineînţeles şi despre Israelul contemporan. Există un mare potenţial în ceea ce priveşte colaborarea dintre diversele institute de cercetare ştiinţifică din Israel şi Universitatea de Vest Vasile Goldiş, începând de la nivel bilateral până la programe cu implicaţii multilaterale la nivel internaţional. Voi depune toate eforturile necesare pentru a consolida relaţiile dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi alte universităţi din Israel. Am fost impresionat îndeosebi de nivelul de cercetare ştiinţifică, laboratoarele şi echipamentele de care dispune universitatea şi vă pot spune că, vom găsi cu siguranţă, posibilităţi de a crea legături de comunicare între instituţii de cercetare din Israel şi cele din cadrul Universităţii „Vasile Goldiş”.

Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer vizitează Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din Campusul Universitar „Vasile Goldiş”

În semn de înaltă apreciere faţă de Statul Israel şi comunitatea evreiască din România, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” i-a acordat, în numele Senatului Universitar, Excelenţei Sale Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Statului Israel la Bucureşti, Medalia de Argint a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – 20 de ani de istorie instituţională.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat: „Universitatea noastră este preocupată de cultura poporului iudaic având şi un masterat de Cultură şi Civilizaţie Iudaică. Vrem să întărim relaţiile de colaborare academică cu universităţi din Israel şi prin intermediul domnului ambasador, să putem să ne întâlnim cât mai curând cu cercetători ştiinţifici din domeniul ştiinţelor vieţii din Israel şi cu alte universităţi cu care să realizăm protocoale de colaborare academică. Vizita d-lui ambasador Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer a fost una deosebit de reuşită pentru universitatea noastră”.

Excelenţa Sa Dan Ben Eliezer, Ambasadorul Statului Israel este un mai vechi prieten al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, domnia sa participând, în luna noiembrie anul trecut, la Satu Mare, la un simpozion cu tema „Holocaustul din România. Evreii sătmăreni fără morminte” şi la o expoziţie „Evreii din Satul Mare”, organizată de Filiala Satu Mare a UVVG, prin Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative.

Cu această ocazie, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România i-a acordat dl. prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, cea mai înaltă distincţie şi diploma de „Prieten al comunităţilor evreieşti”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG îi înmânează Excelenţei Sale Dan Ben Eliezer, ambasadorul Statului Israel, Medalia de Argint a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” – 20 de ani de istorie instituţională