Executivul a adoptat, în şedinţa pe 27 septembrie, o hotărâre privind crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care să asigure, cu prioritate în şcoli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la reţele de date deschise interconectate, inclusiv la internet.
Potrivit unui comunicat de presă al MEN, obiectivele specifice ale proiectului sunt crearea infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER şi WEB 2.0 în educaţie pentru minimum 2.000 de şcoli, dotarea în cadrul proiectului a 4.500 de unităţi gimnaziale cu echipamente wireless, creşterea ponderii profesorilor care utilizează internetul prin wireless-campus la 15% până la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului.
Beneficiarul principal al investiţiei, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, va asigura buna funcţionare a echipamentelor achiziţionate şi a platformei create în cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite.
„Proiectul va contribui indirect la atingerea valorilor-ţintă ale indicatorilor din Agenda Digitală, şi anume a procentului instituţiilor de învăţământ preuniversitar care folosesc OER (Open Educational Resources), Web 2.0 în educaţie, ţinta fiind stabilită pentru 50% până în 2020”, afirmă sursa citată.
Proiectul se va derula în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă – Prioritatea de investiţii 2c – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, având o valoare totală de 209.921 mii lei, 85% reprezentând finanţarea europeană nerambursabilă. AGERPRES