aracis.jpgExperţii Agenţiei Române de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) vor evalua în perioada 1-5 martie 12 universităţi, informează site-ul instituţiei.

Scopul este de a evalua extern programele de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice.

Sunt vizate pentru controlul ARACIS Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Universitatea din Piteşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Universitatea Teologică Romano-Catolică Franciscană din Roman, Universitatea Română de Ştiinţă şi Arte „Gheorghe Cristea”din Bucureşti, Universitatea din Oradea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Cluj-Napoca şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Experţii ARACIS vor mai evalua Universitatea de Nord din Baia Mare şi Universitatea din Craiova. AGERPRES