Scoala Nr. 37 ,,Mihai Eminescu” Craiova va invita sa participati la EXPOZIŢIA CONCURS DE ARTE PLASTICE ŞI POSTERE „FARA VIOLENŢA ÎN ŞCOALA MEA!” -proiect educational national.


Una dintre marile probleme ale lumii contemporane este violenţa. Şcolii îi revine o responsabilitate majoră în educarea şi formarea la elevi a atitudinilor şi comportamentelor non-violente, responsabilitate asumată cu multă seriozitate.

SCOPUL:


Pevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a violenţei în şcoală / în afara şcolii (fizică şi verbală) identificarea cauzelor, originilor, formelor de manifestare şi a modalităţilor de prevenire, stimularea pentru implicarea în programe de combatere a violenţei prin adoptarea unei atitudini unitare a şcolii şi a întregii comunităţi .Domeniul : Om şi Societate, Estetic – CreativTipul proiectului: NAŢIONALTermen de derulare: 01- 26 martie 2011Concursul de postere şi lucrări plastice se adresează elevilor din învăţământul primar şi gimnazial.SECŢIUNILE CONCURSULUI:


1. Creaţii plastice ( desene, picturi, colaje)


2. Postere cu sloganuriData limită de primire a lucrărilor este 20 martie 2011.


Fiecare cadru didactic participant poate înscrie în concurs cel mult 3 ( trei) lucrări ale elevilor pe care îi îndrumă.


Lucrările nu se restituie.


Înscrierile se fac pe adresa de email-sc37mihaieminescu@yahoo.com


Elevii nu vor plăti taxa de participare.