Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa va acorda mai multe facilităţi viitorilor studenţi, printre care se numără şi cuantumul burselor de performanţă, în valoare de 900 lei/lună. „Pe lângă această facilitate, se mai oferă cumularea, acolo unde este cazul, a burselor de studiu cu bursa socială, acordarea burselor în perioadele intersemestriale, parteneriate de practică şi internshipuri cu entităţi publice şi private din regiune, menite să garanteze pregătirea practică, precum şi angrenarea studenţilor în activitatea centrelor de cercetare”, declară prorectorul Universităţii Eftimie Murgu, Christian Chioncel.

La această universitate a început cea de-a doua sesiune de admitere, pentru douăsprezece programe de studii universitare de licenţă şi nouă programe de studii universitare de master. „În perioada 7-21 septembrie, în intervalul orar 9,00-16,00, se desfăşoară cea de-a doua sesiune de admitere. Pentru noul an universitar 2017-2018, UEMR scoate la concurs locuri bugetate şi în regim cu taxă, viitorii studenţi putând să beneficieze şi de facilităţi privind bursele studenţilor, mobilităţile ERASMUS+, precum şi scutiri de taxe şi burse de performanţă ori speciale pentru elevii cu rezultate deosebite la concursuri ştiinţifice sau sportive şi olimpiade. În plus, oferta educaţională şi conţinutul programelor de studii universitare din cadrul UEMR au fost adaptate pentru a oferi cunoştinţele şi a forma competenţele pe care absolvenţii studiilor superioare trebuie să le deţină pentru a găsi satisfacţia şi succesul pe piaţa muncii”, afirmă prorectorul Universităţii Eftimie Murgu.

În ceea ce priveşte cazarea studenţilor, aceasta va fi asigurată pentru anul universitar 2017-2018, până la finalizarea lucrărilor de modernizare la complexul universităţii, la căminul aparţinând Colegiului Tehnic Reşiţa. AGERPRES