univ vasile goldis.jpgSenatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” a hotărât în cadrul
şedinţei din data de 4 iunie aprobarea taxelor şi facilităţilor de
şcolarizare pentru anul universitar 2010-2011. La toate specializările,
taxele de şcolarizare, vor fi scăzute sau menţinute la nivelul anului trecut
pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi de
a studia la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” are calificativul maxim pentru
performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „GRAD DE
ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii
în Învăţământul Superior (ARACIS).

FACILITAŢI SPORITE ACORDATE NOILOR STUDENŢI

– nu se percepe taxă de înmatriculare

– ne se percepe taxă de admitere

– taxele de şcolarizare sunt chiar în scădere faţă de anul trecut şi pot
fi achitate în 4 rate

– prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare

– condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă

– asigurarea de burse de studiu în străinătate (programele Erasmus,
Leonardo da Vinci)

BENEFICIAZA DE REDUCEREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE

– studenţii care achită integral taxa de şcolarizare

– studenţii Universităţii care provin din aceeaşi familie

– studenţii ai căror părinţi sunt cadre didactice

– studenţii care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinţi
sunt pensionari

– studenţii care urmează două sau mai multe specializări în cadrul
Universităţii

– studenţii care urmează a doua specializare în cadrul Universităţii,
fiind absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

– preoţii, copii de preoţi şi clerul monahal, pastori ai cultelor
religioase

– cadrele didactice – învăţători, profesori

– candidaţii înscrişi până în data de 30. VI 2010 vor beneficia de o
reducere a taxei de şcolarizare de 10%

BENEFICIAZA DE ŞCOLARIZARE GRATUITA

Senatul a hotărât suplimentarea burselor „Vasile Goldiş” – locuri fără
taxă de şcolarizare bugetate de Senatul Universităţii pentru toţi cei care
îndeplinesc condiţiile

– candidaţii din promoţia 2010 care au obţinut între media 9 şi 10 la
examenul de bacalaureat

– studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii
părinţi, care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani

– absolvenţii claselor a XII – a care au obţinut unul din locurile
I-III la olimpiadele şcolare, faza naţională în anul 2010

– absolvenţii claselor a XII-a care au fost şefi de promoţie în anul
2010

ALTE FACILITAŢI PENTRU STUDENŢI:

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” vine în sprijinul studenţilor de
la universităţile cu facultăţi neacreditate. Solicitările de transfer
nominale se pot depune la registratura Universităţii, fiind supuse conform
prevederilor legale aprobării Rectoratului Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”. Nu se percepe taxă de transfer.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, universitate comunitară îşi asumă
responsabilitatea publică pentru respectarea Legii Calităţii învăţământului
superior şi calitatea programelor de studii la toate formele de învăţământ:
ZI, Învăţământ la Distanţă (ID) şi Frecvenţă Redusă (FR).

Facilităţile şi bursele „Vasile Goldiş”, sunt asigurate din bugetul
Universităţii, fondurile fiind recuperate prin activităţi economice ale
Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri „ITA GOLDTECH Arad”, granturi,
proiecte naţionale internaţionale, Grădina Botanică şi Castelul Universitar
Macea, contracte antreprenoriale etc. astfel încât bugetul Universităţii să
poată fi menţinut conform prevederilor bugetare.