Candidaţii care se înscriu în anul I la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad la două specializări de nivel licenţă, în anul universitar 2017-2018, beneficiază de scutire de la plata taxei de şcolarizare pentru cea de-a doua specializare, pe toată perioada şcolarizării, cu excepţia programelor de studii universitare din cadrul domeniului Sănătate.

 

LICENŢĂ – MASTERAT

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniile: Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Biologie, Nutriţie şi dietetică, Marketing, Administrarea afacerilor în limba română/engleză, Economia comerțului, turismului şi serviciilor, Contabilitate și informatică de gestiune, Managementul dezvoltării rurale durabile, Informatică, Geografia turismului, Silvicultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană), Limba şi literatura chineză, Limba şi literatura engleză, Istorie, Relații internaționale și studii europene, Comunicare şi relaţii publice, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Asistenţă socială, Resurse umane, Psihologie, Educaţie fizică şi sport, Ştiinţe juridice, Medicină, Farmacie, Medicină dentară, Tehnică dentară.

 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă numeroase facilităţi şi Burse „Vasile Goldiş” – şcolarizare gratuită, absolvenţilor de liceu. Facilităţile pot fi consultate pe site-ul: www.uvvg.ro, sau la Centrul Permanent de Informare și Înscriere: (B-dul Revoluţiei nr. 94-96, tel: 0257/280373), unde viitorii studenți pot obține informații și se pot înscrie la una, sau mai multe specializări din cadrul celor șase facultăţi.

Pentru specializările: Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză), Balneofiziokinetoterapie, Medicină dentară, Tehnică dentară, Farmacie şi Nutriţie şi dietetică, înscrierile se desfăşoară prin platforma https://admitere.uvvg.ro.

Înscrierea poate fi realizată de pe orice dispozitiv conectat la internet prin completarea formularului şi ataşarea actelor solicitate. Universitatea pune la dispoziţie echipamente şi suport tehnic în cadrul Centrului de Informare şi Înscriere (B-dul Revoluţiei nr. 94-96).

DOCTORAT

UVVG este Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) în cadrul căreia funcționează 2 școli doctorale acreditate: Şcoală doctorală în domeniul Biologie; Şcoală doctorală în domeniul Medicină.

Calendarul admiterii poate fi vizitat pe site-ul www.uvvg.ro