Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în perioada 26-28 mai 2022, cea de-a VII-a ediție a Conferinței Internaționale „Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”.

Păstrând tradiția evenimentelor științifice precedente, echipa organizatorică suceveană, condusă de doamna conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU, decanul Facultății de Drept și Științe Administrative, a realizat această manifestare științifică împreună cu următorii parteneri:  Primăria Municipiului Suceava, cofinanțatorul acestui eveniment, Facultatea de Drept din cadrul Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina, Academia Română, prin Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu”, Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iași, Universitarea Ecologică din București și Asociația Științifică de Drept și Științe Administrative din Suceava.

La manifestare au participat, pe lângă cadrele didactice ale Facultății de Drept și Știinte Administrative din Suceava, personalități marcante ale universului juridic din România și din străinătate, oferind studenților și publicului participant ocazia de a asculta prelegerile specialiștilor, prezentate în plen, și de a interacționa cu aceștia în cadrul workshopurilor organizate în cele trei zile ale conferinței. Printre participanți, au fost prezenți domnul Daniel ȘANDRU, profesor universitar dr., cercetător științific gr. I în cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, d-l Radu Felix HODOȘ, conf. univ. dr. la Universitatea „1 Decemrie 1918” din Alba-Iulia, arbitru și președinte al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a județului Mureș, avocat și practician în insolvență, d-l Călin SCRIPCARU, prof. univ. dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative, membru al Consiliului Superior de Medicină Legală,  d-na Maria DUMITRU, conf. univ. dr. la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative etc., precum și specialiști internaționali din Mexic/Polonia, Republica Moldova, Spania, Turcia și Ucraina. Distinșii specialiști, cu o largă expertiză în domeniu, au abordat probleme referitoare la provocările celei mai mari crize umanitare, din anii 1990 încoace, care a afectat Ucraina și implicit întreaga Europă. Subiectele de interes au vizat obstacolele în apărarea drepturilor omului și a statului de drept, perspective juridice și sociale în administrația centrală și locală, impactul noilor tehnologii într-o eră postpandemică și metode de predare și didactică non-formală, apreciativă, precum și valorile etice în contextul crizelor.

În cadrul sesiunii de deschidere a conferinței, pe 26 mai 2022, au luat cuvântul domnul prof. univ. dr. Ștefan PURICI, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, doamna conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU, decanul Facultății de Drept, domnul Ovidiu MILICI, consilier local în cadrul Primăriei municipiului Suceava, domnul Augustin ZEGREAN, Doctor Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, cel mai important și cunoscut jurist român, fost judecător și fost președinte al Curții Constituționale a României, domnul Bogdan CHIRIȚOIU, Președintele Consiliului Concurenței din România, domnul Cristinel GROSU, președintele Curții de Apel Suceava, domnul prof. univ. dr. habil. Antonio SANDU, cadru didactic al Facultății de Drept și Științe Administrative din SUCEAVA. Tot în deschidere, au luat cuvântul reprezentanți ai instituțiilor academice partenere din Ucraina, precum domnul Vitalii VDOVICHEN, profesor universitar doctor, decan al Facultății de Drept a Universității Naționale „Yuriy Fedkovych” din Cernăuți (Cernăuți, Ucraina), doamna Tetyana KOLOMOYETS, doctor în drept, profesor, membru corespondent al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, avocat de onoare al Ucrainei și decan al Facultății de Drept, Universitatea Națională Zaporizhzhia din Ucraina, precum și Mykola IZHA, doctor în științe politice, profesor, educator de onoare al Ucrainei, director al Institutului Educațional și Științific de Servicii Publice și Management al Universității Naționale Politehnica Odesa.

Sesiunile plenare, care s-au desfășurat în sistem dual, atât fizic, cât și online, au oferit ocazia publicului, majoritatea studenți ai Facultății de Drept și Științe Administrative, să asculte puncte de vedere ale specialiștilor români sau străini și să intervină cu întrebări în cadrul dezbaterilor generatoare de soluții la problematicile ridicate de contextul juridic, politic și socio-economic actual, marcat de criza produsă de războiul din Ucrainam dar și de criza produsă de pandemia de Covid 19. Deosebit de importantă pentru conjunctura actuală a fost prelegerea domnului lector universitar doctor Bogdan Marius CHIRIȚOIU, Președinte al Consiliului Național al Concurenței din București, care a vorbit despre rolul Consiliului Concurenței în echilibrarea crizelor economice și de război din economia națională. Un interes special a prezentat și prelegerea susținută de domnul profesor universitar doctor Oliviu PUIE, de la Facultatea de Drept, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, referitoare la câteva aspecte controversate privind contenciosul special în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și amenajării teritoriului, al autorizării executării lucrărilor de construcții și al sancțiunilor aplicabile pentru nerespectarea disciplinei în construcții, dar și intervenția domnului Costică Romică ICHIM, președintele Casei Româno-Chineze, care a vorbit despre propuneri legislative privind colectarea selectivă a deșeurilor.

Seria prelegerilor a continuat a doua zi, pe 27 mai 2022, cu prezentări susținute de doamna profesor universitar doctor Nadia-Cerasela ANITEI, de la Facultatea de Drept, Științe Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, de doamna profesor asociat doctor Roxana-Elena LAZĂR, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea „Petre Andrei” din Iași, ambele vorbind despre aspecte ale cooperării în materie de detectare și combatere a evaziunii fiscale între Departamentul de Luptă Antifraudă (DLAF) și Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).  Domnul conf.univ.dr. Răzvan VIORESCU, de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, a prezentat o prelegere intitulată Epopeea „PLF” s-a încheiat tragic… prin decontracvenționalizare. De asemenea, au susținut prelegeri si domnul profesor universitar doctor Vasile PĂVĂLEANU, de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, domnul conferențiar universitar doctor Victor Andrei CĂRCĂLE, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (cu o prelegere intitulată Reflecții privind problema consecințelor periculoase în contextul actual), domnul lector universitar doctor Lucian STĂNESCU, de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (cu o prelegere intitulată Universul metaforic al răspunderii juridice) și, nu în ultimul rând, doamna Raluca ONUFREICIUC, doctorandă la Universitatea din București și Universitatea din Coruña, Spania, asistent universitar, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (cu o prelegere intitulată Către o justiție descentralizată: provocări și abordări).

De asemenea, doamna conf.univ.dr. Gabriela Alexandra OANȚĂ, profesor asociat de Drept Internațional Public și Relații Internaționale și director al Institutului Universitar de Studii Europene „Salvador de Madariaga” din cadrul Universității din Coruna (Spania), a vorbit despre provocările Uniunii Europene în ceea ce privește criza umanitară pe mare, care afectează grupurile de migranți ce doresc să ajungă în Europa. Tot din străinătate a vorbit și domnul profesor universitar doctor Mehmet ȘAHIN, de la Facultatea de Educație, Departamentul de Curriculum și Instruire al Universității Mersin din Turcia, pe tematica educației, într-o prelegere intitulată Două picioare gemene ale sistemului educațional: aspectele materiale și spirituale.

Seria de prelegeri a cuprins, printre altele, și intervenția doamnei profesor universitar doctor hab. Aurora CIUCĂ, de la Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care a vorbit despre cetățenie în contextul european actual, în cadrul prelegerii intitulate De la Pro Archia Poeta la… Cetățenia prin investiții, urmată de prelegerea domnului conf.univ.dr. Nicolae PLOEȘTEANU, de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „G.E. Palade” din Târgu Mureș, și a domnului Raul MIRON, avocat al Baroului Mureș, intitulată Repere juridice privind competența Curții Penale Internaționale în legătură cu războiul din Ucraina.

În cadrul acestei conferințe internaționale, un loc special a fost rezervat prezentării unor prelegeri de către studenți ai Facultății de Drept și Știinte Administrative din Suceava (nivel licență și masterat), care au pregătit lucrări sub îndrumarea doamnei conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU și a doamnei asistent univ. drd. Raluca ONUFREICIUC. Diversele tematici abordate, din sfera juridică și administrativă, în strânsă legătură cu contextul socio-politic actual, au fost susținute de următorii studenți: Ionuț Cristian BURAC (cu o prelegere intitulată Avorturile în Statele Unite ale Americii), Eliza-Magdalena TÎRNOVIANU, care a vorbit despre Codex Sinaiticus, Lidia Magdalena UNGUREANU, Cecilia CÎMPAN (cu o prelegere pe tema Reglementarea activelor virtuale), Ana-Maria GRIGORAȘ (care a vorbit despre Statutul minorilor refugiați), Bianca Florentina LAZA (care a vorbit despre Drepturile copilului în procedurile penale la nivelul UE), Maria-Cristina PETREA (cu o prelegere intitulată Interpretarea normei juridice penale – istorie și actualitate), Vanesa POPESCU (care a vorbit despre Amânarea executării pedepsei cu închisoarea sau a detenției pe viață), Loredana-Cătălina SPOIALĂ (care a prezentat lucrarea intitulată Perspectiva istorică asupra incriminării infanticidului în România), Mihaela Anca STRUJAC OSTAFE, Raluca Mihaela NECHITA SPOIALĂ (care a susținut lucrarea Drepturile de proprietate industrială) și nu în ultimul rând studentele Laura BUJOR, Alexandra ABOROENCEI, MARIA BUCOVINEANU, Ana maria CIOBANU și Diana Alexandra BOTUȘANI,  care au pregătit și prezentat o lucrare intitulată Repere teoretice privind societatea cu răspundere limitată.

Tematicile sesiunilor plenare (Drept public; Dreptul afacerilor; Dreptul internațional și european; Drept penal și drept procesual penal; Drept civil și drept procesual civil) au fost susținute și completate cu dezbateri și aplicații în cadrul wokshopurilor ce au fost organizate de specialiștii participanți, pe teme precum : perspective globale privind drepturile fundamentale în crizele umanitare; provocări, riscuri, instrumente și soluții pentru activitățile de soluționare a crizelor umanitare; tehnologiile emergente și impactul acestora asupra noilor generații; protecția datelor cu caracter personal în sectorul public – principalele probleme și soluții; valorile naționale românești în context european.

Un impact emoțional puternic asupra publicului l-a avut intervenția profesorilor universitari ucraineni, care au relatat că, în seara precedentă intervenției lor, Cernăuțiul fusese atacat cu o rachetă. În ciuda războiului devastator și a amenințării permanente pe care o propagă acesta asupra poporului ucrainean și asupra tărilor vecine, prezența partenerilor din Ucraina la această a VII a ediție a Conferinței Internaționale „Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law”, organizată la Suceava, a fost o ocazie în plus de a întări colaborarea științifică între cele două tări vecine. Dincolo de relațiile academice, acest eveniment a constituit, pentru mediul universitar sucevean și românesc, un prilej de a reafirma întreaga susținere față de confrații de peste graniță, grav afectați de război.