umfcluj_cercetare2.jpgÎnvăţământul superior de farmacie a debutat la Cluj-Napoca la data de 10 noiembrie 1872, odată cu înfiinţarea universităţii maghiare „Ferencz Jozsef”. Facultatea de Medicină, a format de la început şi farmacişti. Intervalul 1872-1919 constituie prima etapă în funcţionarea învăţământului farmaceutic clujean.

A doua etapă, cea „românească”, a învăţământului farmaceutic de la Cluj, se situează între 1919-1934. Ca urmare a eforturilor depuse de Catedra de Farmacie (numită pe atunci, Institutul Farmaceutic), Facultatea de Medicină a Universităţii „Regele Ferdinand I” şi-a lărgit şi completat oficial denumirea, in 1923, în „Facultatea de Medicină şi Farmacie”.

În 1948 a fost înfiinţată Facultatea de Farmacie în cadrul Institutului Medico-Farmaceutic Cluj, unitate cu rang şi misiuni universitare. Primul decan al Facultăţii de Farmacie a fost Chim. Prof. Dr. Erwin Popper (1948-1958).

Misiunea Facultăţii de Farmacie include formarea de profesionişti în domeniul medicamentului, care să asigure asistenţa farmaceutică a populaţiei, formarea de cercetători în domeniul medicamentului, contribuţia, prin activităţi de cercetare, la dezvoltarea cunoştinţelor legate de medicament şi de utilizarea sa, precum şi contribuţia la perfecţionarea continuă a specialiştilor din domeniul farmaceutic.

Programe de studii

Profesiuni reglementate sectorial:

Facultatea de Farmacie: Studii de licenţă cu durata de 5 ani (300 credite) – farmacist

Profesiuni reglementate general:

Nutriţie şi dietetică: Studii cu durata de 3 ani (180 credite) – nutriţionist-dietetician

Rezidenţiat: Studii cu durata de 3 ani (180 credite) – farmacist specialist în farmacie clinică sau laborator farmaceutic.

Masterat: Studii cu durata de 1 an (60 credite) – master în: Cosmetologie, Forme farmaceutice moderne, Ştiinţe farmaceutice aplicate, Toxicologia medicamentului şi mediului. Studii cu durata de 2 ani (120 credite) – master în: Nutriţia şi calitatea vieţii.

Doctorat: Şcoala doctorală cu durata de 4 ani (240 credite) – doctor farmacist în domeniile: Analiza medicamentului, Biochimie şi laborator clinic, Botanică farmaceutică, Chimie analitică, Chimie farmaceutică, Chimie organică, Marketing şi organizare farmaceutică, Tehnologie farmaceutică, Toxicologie.

Facultatea de Farmacie formează farmacişti pe durata a 5 ani, iar studiile se încheie cu susţinerea examenului de licenţă. Diplomele de licenţă în farmacie emise în România permit, la ora actuală, accesul la exercitarea profesiunii de farmacist pe teritoriul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, cu condiţia îndeplinirii şi a cerinţei de cetăţenie.

Activităţile la care toţi farmaciştii au acces, conform legii, pe baza diplomei de licenţă în farmacie, sunt următoarele:

– realizarea formei farmaceutice a medicamentului;

– fabricarea şi controlul medicamentului;

– controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;

– depozitarea, conservarea şi distribuirea medicamentelor la nivelul comerţului en gros;

– prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor în farmaciile comunitare;

– prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor în spitale;

– difuzarea informaţiilor şi a sfaturilor privind medicamentele.

Pe lângă acestea, absolventul Facultăţii de Farmacie este competent să exercite şi alte activităţi profesionale, precum:

– colaborare cu medicul pentru stabilirea şi urmărirea terapiei pacientului;

– farmacovigilenţă;

– fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea şi distribuţia suplimentelor alimentare, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substanţelor farmaceutice active şi auxiliare;

– analize în laboratoare de biochimie, toxicologie şi igienă a mediului şi alimentelor;

– marketing şi management farmaceutic;

– activităţi didactice;

– administraţie sanitară.

Absolventul licenţiat al studiilor de farmacie se poate prezenta şi la concursul naţional pentru intrare în rezidenţiat, organizat anual, în luna noiembrie. Reuşita la concurs îi va permite, după un program de pregătire de 3 ani şi un examen final, să obţină titlul de farmacist specialist în farmacie clinică sau în laborator farmaceutic, în funcţie de specializarea aleasă. O altă cale de continuare a studiilor este cea de înscriere la un masterat şi la concursul de intrare în doctorat, care reprezintă formarea pentru cercetare şi cercetare ştiinţifică în domeniul ales din oferta Facultăţii de Farmacie.

Facultatea de Farmacie este afiliată la organizaţii internaţionale de profil:

– Asociaţia Europeană a Facultăţilor de Farmacie (EAFP);

– Conferinţa Internaţională a Decanilor Facultăţilor de Farmacie de Expresie Francofonă (CIDPHARMEF).

De altfel, Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca este singura facultate de profil din România care a fost evaluată de experţii CIDPHARMEF, în vederea analizării obiective, din exterior, a activităţii şi pentru a optimiza, pe baza propunerilor evaluatorilor externi, programele de studii şi serviciile de educaţie furnizate studenţilor.

Facultatea de Farmacie are autorizate, pe lângă programul de studii în limba română, un program de studii în limba franceză şi unul în limba engleză, pentru ciclul de licenţă în Farmacie.

Profesiunea de farmacist are o importanţă deosebită în societate, farmacistul fiind cel care oferă pacientului produse şi servicii farmaceutice, urmărind utilizarea acestora cât mai corect, în vederea obţinerii efectului terapeutic maxim.

Profesiunea de nutriţionist-dietetician este o ocupaţie nouă la acest nivel, care îşi poate găsi locul adecvat în instituţiile furnizoare de servicii de sănătate (spitale, clinici, instituţii medico-sociale), în instituţii educaţionale, sportive şi turistice (grădiniţe, şcoli, baze sportive, baze turistice şi de tratament), în unităţilor de producţie şi de comercializare a alimentelor, dar şi la nivelul autorităţilor publice din sistemul sanitar (Ministerul Sănătăţii, Direcţiile de Sănătate Publică judeţene).

Activitate ştiinţifică

La nivel de Universitate formarea în cercetare se realizează prin îndrumarea doctoranzilor în cadrul Şcolii doctorale.

La nivelul Facultăţii de Farmacie, formarea în cercetare se realizează prin materii de specialitate în planul de învăţământ şi prin îndrumarea studenţilor în cercuri de cercetare ale disciplinelor, pentru realizarea lucrării de licenţă.

Din anul 2002 funcţionează Centrul de Cercetare Biofarmaceutică şi Farmacocinetică a Medicamentului, condus de Prof. Dr. Sorin E. Leucuţa.

Competenţele principale ale acestui centru sunt:

– studiul proprietăţilor biofarmaceutice ale medicamentelor;

– determinarea biodisponibilităţii / bioechivalenţei substanţelor medicamentoase din produse farmaceutice;

– studiul farmacocineticii substanţelor medicamentoase şi a influenţei proprietăţilor fizico-chimice şi farmaceutice ale medicamentelor şi a factorilor fiziologici sau patologici ai subiecţilor asupra farmacocineticii;

– studii de bioechivalenţă, care se desfăşoară într-un cadru organizatoric special: Laboratorul de bioechivalenţă.

Centrul de Cercetări privind Informarea asupra Medicamentului a fost înfiinţat în 2004 în cadrul UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi a Farmacopeii Americane.

Activităţile Centrului sunt:

– furnizarea de informaţii despre medicament profesioniştilor din domeniul medical care adresează întrebări centrului

– activităţi educaţionale

– activităţi de cercetare

– participare la manifestări ştiinţifice

– publicarea de articole de specialitate.

Toate informaţiile se pot obţine de pe site-ul www.umfcluj.ro