Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” a organizat pe 11 noiembrie prima ediție a Workshop-ului educaţional „Un pas spre viitor.Ingineria – o carieră de succes”.
Activitatea este la prima ediţie, dar se doreşte a fi continuată, chiar la nivelul întregii regiuni Nord – Est, dat fiind răspunsul pozitiv al factorilor implicaţi, în speţă angajatorii de pe piaţa locală de muncă, primarii, liceele, organizaţiile non-guvernamentale şi organismele guvernamentale.

Evenimentul a avut ca obiectiv sensibilizarea tinerilor (elevi, studenţi) în privinţa INGINERIEIca domeniu de studiu şi activitate profesională pentru un viitor cât mai atractiv, aducerea în prim-plan a noutăților tehnologice, implicarea activă pe un alt nivel a elevilor, studenţilor, a mediului de afaceri și a autorităților publice locale în „crearea” şi concepţia concretă de repere, popularizarea învăţământului superior, dar şi a activităţilor antreprenoriale.

La workshop au participat oficiali din administraţia locală, reprezentanţi ai mediului socio-economic, angajatori, cadre didactice din mediul universitar şi preuniversitar, studenţi şi elevi care au dezbătut despre importanţa consolidării legăturii directe între actorii principali responsabili cu absorbţia tinerilor absolvenţi.

Cuvântul de deschidere i-a aparţinut Decanului Facultății de Inginerie, Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil, care a mulţumit tuturor celor care s-au implicat şi au contribuit la buna desfăşurare a acestui eveniment care poate genera o imagine corectă cu privire la necesitatea corelării programelor de studii cu nevoile angajatorilor. „Totodată, ne-am dorit ca firmele de profil să cunoască mai bine şi in detaliu Facultatea de Inginerie, dar şi pe studenţii noştri, să vadă ce programe de studii avem, precum şi să luăm în calculposibilitatea de a dezvolta si alte programe, în funcţie de cerinţele pieţei muncii, pe care să le organizam în colaborare cu angajatorii”, a declarat Decanul Facultăţii de Inginerie.

„Aceasta întâlnire e o acţiune firească, o acţiune de normalitate. Provocarea noastră nu mai e doar a locurilor de muncă, ci a forţei de muncă calificată, lucru pe care l-am aflat de la societăţi mari din Bacău, care în perioada următoare vor scoate pe piaţănoi locuri de muncă. Prezenţa mea aici este tocmai de a crea acea punte între mediul academic, mediul de afaceri şi autoritatea publică judeţeană. Eu cred într-o carieră de succes în Inginerie, în plan local, însă sunt de părere că punctul de plecare este încă din perioada liceului. De aceea, voi susţine parteneriate de acest fel în corelare cu piaţa muncii”, a precizat Sorin Braşoveanu, preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, dar şi vicepreşedinte al Consiliului pentru Dezvoltarea RegionalăNord-Est.

Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României, filiala Bacău, prin cei doi reprezentanţi, Paul Cotîrleţ, Preşedinte şi Gelu Mărgină, Vicepreşedinte, a reliefat importanţa parcurilor industriale şi ştiinţifice, concepute sub forma unor platforme identitare pentru noile tehnologii, astfel încât să se realizeze o politică de coeziune între mediul de afaceri şi cel social, precum şi stabilirea modalităţilor de conlucrare pentru ca Bacăul să fie integrat în această hartă a spaţiului antreprenorial high-tech.

„Acest workshop este o poartă deschisă între agenţii economici şi studenţi. Vorbesc numai la superlativ despre tot ce se întâmplă aici, la universitate. Eu sunt aici pentru a angaja tineri, pentru a le oferi şansa să câştige bani necesari să-şi continue studiile, pentru că o facultate te învaţă să înveţi”, a declarat Irina Stanciuc, manager Selgros Cash&Carry Bacău.

Din partea angajatorilor au fost prezentate activităţile desfăşurate de firmele ELBA (Cătălin Potop), Direct LightingSolutions (Bogdan Marin), iMAKE 3D (Dan Panciu şi Ştefan Nica).

Discuţiile au fost urmate de vizite în laboratoarele Facultăţii de Inginerie şi demonstraţii cu imprimante 3D, expoziţie cu proiectele studenţilor (pneumobil, roboţi şi panouri fotovoltaice). De asemenea, remarcăm clasarea pe un merituos loc III a studenţilor de la Inginerie la un Concurs Internaţional la care au participat 32 de universităţi din 12 ţări. Practic, workshop-ul a fost doar un punct de plecare în încheierea de parteneriate între universitatea băcăuană, licee, pe de o parte, şi societăţile de profil, pe de altă parte, astfel încât încă din timpul studenţiei să se poată face practica în firme, să se înveţe la locul de muncă, pentru ca, la momentul absolvirii, angajarea săreprezinte o etapă firească de continuitate.