La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Inginerie în parteneriat cu Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Asociația Română de Mediu s-au desfășurat, în perioada 12 – 14 decembrie 2017, o serie de activități privitoare la problemele de mediu cu care societatea actuală se confruntă.

Seminarul Monitorizarea emisiilor în atmosferă – legislație, reglementări, tehnici de măsurare, seminar și-a propus să aducă în prim-plan modalitățile de aplicare a cerințelor dereglementare conform Directivei Emisii Industriale.

Dezbaterile au continuat cu seminarulEvaluarea adecvată – legislație, reglementări, metodologie de elaborarefiind abordatăproblematica în domeniu referitoare lareglementarea planurilor și proiectelor în arii naturale protejate şimetodologia de elaborare a studiului de evaluare adecvată.

În ultima zi a avut locConferința Regională „Managementul deșeurilor & autorizațiile de mediu, regiunea N-E și S-E”. Conferința face parte din seria celor opt conferințe regionale pe care Asociația Planeta Verde, în parteneriat cu Asociația Română de Mediu și-a propus să le organizeze în anul 2017. „Ne-am dorit ca prin aceste conferințe să fim un agregator de informații în domeniul ecologiei și protecției mediului. Am invitat la masa discuțiilortoți actorii importanți din aceste domenii, pentru a afla toate problemele cu care se confruntă și pentru a încerca, atât cât putem să le soluționăm şi să le transmitem mai departe autorităților publice centrale”, a declarat MihaelaPAPAZU – director Executiv, Asociația Planeta Verde.

Conf. dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ, Prodecan la Facultatea de Inginerie a precizat că: „activitățile desfășurate în această perioadă se integrează în sfera preocupărilor Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, atât în ceea ce privește activitatea didactică, cât și cea de cercetare. Ne bucurăm întrucât am putut oferi studenților posibilitatea de a interacționa cu specialiști în domeniu, autorități competente pe probleme de actualitate în ceea ce privește protecția mediului”.

„Dezbaterile care au avut loc în cele trei zile au scos în evidență cerințele și exigențele de mediu pe temele dezbătute, realismele și deficiențele pe plan local. Dezbaterile au adus la aceeași masă reprezentanții APM, operatori economici, experți, cadre didactice, studenți, administrațiile locale. În urma dezbaterilorau rezultat propuneri de natură legislativă și administrativă. Prin grija organizatorilor acestea vor fi aduse cunoștiința instituțiilor locale și centrale abilitate” a declarat Prof. univ. dr. ing. Vladimir ROJANSCHI de la Universitatea Ecologică din Bucureşti, Președintele Asociației Române de Mediu.