Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 22- 24 mai, o serie de manifestări ştiinţifice de amploare: Conferinţa Internaţională OPROTEH ( Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field, ediţia a XIV-a) şi Conferinţa Internaţională CISA (International Conference of Applied Sciences, ediţia a XI-a), la care se adaugă cea de-a 57-a întrunire a Consorțiului de Inginerie Economică din România.

Evenimentele științifice din acest an omagiază împlinirea a 58 de ani de învățământ superior la Bacău și a 43 de ani de învățământ tehnic superior. S-au înscris cu lucrări cadre didactice şi cercetători din străinătate: Franţa, Canada, Grecia, Spania, Republica Cehă, Polonia, Chile, Coasta de Fildeş, Ungaria, Algeria, Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, precum și numeroși colegi din țară din București, Iași, Timişoara, Braşov, Craiova şi Bacău. Programul cumulează un număr de 140 de lucrări, din care 43 din străinătate şi 97 din ţară.

La deschidere au participat din partea autorităţilor doamna Maricica Coşa – Prefectul Judeţului Bacău şi domnul Constantin Scripăţ – Viceprimarul Municipiului Bacău care au felicitat Universitatea, respectiv Facultatea de Inginerie, pentru contribuţia adusă la formarea tinerei generaţii.

În prezidiu s-au aflat Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, Preşedintele Senatului, Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil, Decanul Facultăţii de Inginerie, Prof. univ. dr. ing. ec. Ioan Abrudan, Preşedinte Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Monica Izvercianu, Preşedinte Consorţiul de Inginerie Economică din România, Universitatea Politehnica Timişoara, Prof. univ. dr. ing. Radu Dumitru Stanciu, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Prof. univ. dr. ing. Constantin Cărăuşu de la  Universitatea „Gh. Asachi” din Iași.

Totodată a avut loc şi lansarea  proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” care vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale pentru 70 de studenți din învățământul superior înscriși în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin organizarea de stagii de practică, valorificarea parteneriatelor dintre  mediul educațional și angajatori, accesul la servicii de consiliere și orientare profesională pentru creșterea șanselor de angajare.