Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat manifestări ştiinţifice: Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „INGINERIA – PROFESIA VIITORULUI”, ediţia I şi Workshop-ul educaţional „INGINERIA – O CARIERĂ DE SUCCES„, ediţia a III-a.

Aceste evenimente au avut ca obiectiv sensibilizarea tinerilor în privinţa INGINERIEI, ca domeniu de studiu şi activitate profesională, pentru un viitor cât mai atractiv, aducerea în prim-plan a noutăților tehnologice, implicarea activă pe un alt nivel  a elevilor, studenţilor, a mediului academic şi de afaceri, precum și a autorităților publice locale/naţionale în „crearea” şi concepţia concretă de repere, popularizarea învăţământului superior, dar şi a activităţilor antreprenoriale. Organizatorii au inclus în programul celor trei zile o vizită la AEROSTAR S.A., precum şi demonstraţii pe cele mai performante dispozitive din laboratoarele de cercetare ale Facultăţii de Inginerie.

Deschiderea oficială a avut loc în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale: Emilia-Florentina CÎRLAN, Director Cancelarie Prefect Judeţul Bacău şi Constantin SCRIPĂŢ, Viceprimarul Municipiului Bacău, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi societăţii civile la nivel naţional: Alexandru CUMPĂNAȘU, Președintele Coaliției pentru Modernizarea României. Au transmis mesaje de susţinere Prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai CÎMPEANU, Președintele Consiliului Național al Rectorilor din România şi Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Anton HADĂR, Președintele Federației Naționale Sindicale „ALMA MATER”.

Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL, Decanul Facultăţii de Inginerie a declarat: „Cele două manifestări certifică recunoașterea națională a Facultății de Inginerie în ansamblul învățământului tehnic superior din România. Pe de o parte, participarea la Sesiunea de comunicări științifice studențești a 27 de studenți din 6 centre universitare de prestigiu (inclusiv Universitatea „Politehnica” din București), iar pe de altă parte dorința elevilor de clasa a XII-a din municipiul şi județul Bacău, dar și din colegiile și liceele din regiunea centrală a Moldovei de a participa la workshop-ul educațional, demonstrează atractivitatea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în ceea ce privește opțiunea lor foarte serioasă în a-și continua studiile în această instituție de învățământ superior”. Au fost înscrise 185 de lucrări ale studenților participanți din universitățile din Suceava, Iași, Ploiești, Galați, Constanța, București și Bacău. Luând în considerare și coautorii lucrărilor au fost înregistrați peste 300 de studenți, în cele 10 secțiuni: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie; Echipamente pentru Procese Industriale; Inginerie Economică în Domeniul Mecanic; Eseu motivațional – Profesia viitorului; Mecatronică; Tehnologia Construcţiilor de Maşini; Energetică Industrială; Tehnologia Informaţiei; Ingineria Produselor Alimentare; Inginerie Biochimică.

Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF a înmânat Diplomele de excelență și premii  pentru următorii studenţi: Premiul I constând în diploma de excelență pentru studentul Ifrim Ștefan din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Inginerie; Premiul II constând în diploma de excelență pentru studentul Rotari Nicolae și coautorii din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava; Premiul III constând în diploma de excelență pentru Nechifor George și Ivanov Fiodor din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Inginerie.

Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY a înmânat diplomele speciale și premiile pentru studenţii: Premiul I constând în diploma de merit pentru studenta Gherman Denisa Mariana din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Litere; Premiul II constând în diploma de merit pentru studenta Rotilă Emilia din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Științe Economice; Premiul III constând în diploma de merit pentru studenta Harmanpov Ana-Maria din cadrul Universității „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Științe Economice. De asemenea, au fost acordate Diplome de merit și premii pentru studenţii: Pipă Alexandra, Roșu Mădălin, Ghiaur Cătălin, Iacob Ioana Iuliana, Timoșenco Ioan şi Țugui Oana Cristina din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum şi Susanu Ion și Tănase Cristian din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Din partea Societății Antreprenoriale a Studenților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Conf. univ. dr. Roxana MIRONESCU a acordat o mențiune specială studentei Rotaru Monica, Universității „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății din Bacău pentru lucrarea prezentată la secțiunea „Eseu motivațional – Profesia viitorului”.