Pe 5 aprilie 2019, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța se va desfășura cea de-a IX-a ediție a Conferinței naționale a studenților și elevilor în domeniul științelor inginerești Tehnonav Junior.

Manifestarea științifică se va desfășura cu sprijinul operatorului portuar CHIMPEX S. A. și al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța și reprezintă un forum pentru dezbateri interdisciplinare inginerești la nivel teoretic și practic,  un prilej de cunoaștere a preocupărilor și opiniilor doctoranzilor, masteranzilor, studenților și elevilor din diferite centre universitare, instituții de învățământ preuniversitar și a preocupărilor profesionale ale mediului economic.

La eveniment vor participa reprezentanți ai conducerii UOC, ai operatorului CHIMPEX S. A. și inspectori școlari pentru învățământ profesional și tehnic din partea ISJ Constanța.

Lucrările științifice vor fi susținute în plen de către studenți, masteranzi și elevi în cadrul secțiunilor conferinței: S1 – Inginerie Mecanică, S2 – Inginerie Industrială și Management, S3 – Inginerie Navală și Maritimă, dedicate studenților din anii III și IV de studii, S4 – Ingineri – Cercetători Debutanți, dedicată studenților masteranzi și doctoranzi, și S5 – Preambul Ingineresc, dedicată studenților din anii I și II de studii și elevilor de liceu.