Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti a anunţat că înscrierea candidaţilor va avea loc în perioada 8-14 iulie.

Pentru sesiunea iulie 2020, FJSC scoate următoarele locuri la concurs:

– Specializarea Comunicare şi relaţii publice (cu frecvenţă): 45 locuri la buget (din care 1 loc pentru etnici rromi şi 1 loc pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural) şi 75 de locuri la taxă. Alte 75 de locuri la Învăţământul online la Distanţă.

– Specializarea Publicitate (cu frecvenţă): 24 locuri la buget (din care 1 loc pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural) şi 41 de locuri la taxă. Alte 50 de locuri la Învăţământul online la Distanţă.

– Specializarea Jurnalism (cu frecvenţă): 51 locuri la buget (din care 1 loc pentru etnici rromi şi 2 locuri pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural) şi 74 locuri la taxă. Alte 50 de locuri la Învăţământul online la Distanţă.

Departajarea candidaţilor înscrişi la admiterea la licenţă se va face în funcţie de o notă alcătuită după formula: 40% – eseul motivaţional, 20% – media generală a examenului de bacalaureat, 20% – nota de la proba scrisă la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat, 20% – media generală a notelor la prima limbă străină din anii de liceu.

Înscrierea actelor se va face pe site-ul facultăţii, fjsc.unibuc.ro, şi doar în cazuri „excepţionale” la sediul instituţiei.

FJSC a anunţat taxele de înscriere la concursul de admitere de anul acesta, pentru procedurile realizate online fiind cu 25% mai mici.

Taxa de înscriere pentru studii de licenţă: înscrierea online – 1 specializare – 150 de lei / 2 specializări – 225 de lei / 3 specializări – 300 de lei; înscrierea la sediul facultăţii – 1 specializare – 200 de lei / 2 specializări – 300 de lei/ 3 specializări – 400 de lei.

Taxa de înscriere pentru studiile de masterat: înscrierea online – 150 de lei; înscrierea la sediul facultăţii – 200 de lei. AGERPRES