bucur_alexandru.jpgAfirmă prof. univ. dr. Alexandru Bucur, decan al Facultatii de Medicină Dentară UMF “Carol Davila” Bucureşti, vicepreşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, cadru asociat la Universității de Vest “Vasile Goldiș”, Şeful Catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucuresti; Şeful Secţiei Clinice Universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială din cadrul Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti.

– Sunteți de doi ani profesor asociat al Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad. Cum vedeți viitorul stomatologiei arădene?
– Rolul pe care pregătirea universitară o are în perfecţionarea sistemului medical este crucial. Suntem conştienţi că, problemele cu care se confruntă stomatologia arădeană nu pot să-şi găsească soluţii corecte în afara spaţiului educaţional. Aceste transformări nu se petrec rapid, ci ele sunt de durată şi apar în timp, încorporând responsabil valori ale procesului educativ-formativ. Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad reprezintă un model, care respectând valorile învățământului medical superior, ţinteşte spre recunoaştere internaţională.

Programa de învățământ, autoevaluarea calităţii şi corectarea lacunelor, deschiderea către nou, flexibilitatea și internaţionalizarea ofertei educaţionale contribuie, toate la un loc, la integrarea învățământului medico-dentar arădean în sistemul educațional European.

“Facultatea de Medicină Dentară din Arad s-a caracterizat printr-o preocupare permanentă de creştere a calităţii”

– Care sunt etapele de dezvoltare privind creșterea calității?

– Facultatea de Medicină Dentară din Arad s-a caracterizat printr-o preocupare permanentă de creştere a calităţii. Suntem însă, evident, într-un nou context cu noi oportunităţi, dar şi ameninţări pe care nu putem să le ignorăm. Tematica creşterii calităţii învăţământului superior medico-dentar trebuie să ia în considerare toate elementele activităţii academice cuprinse în structura sistemului universitar: direcţiile de dezvoltare a specializărilor la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, cercetarea ştiinţifică universitară, dar considerate din perspectiva calităţii impuse de noul context european. Este evident că resursa cea mai importantă a creşterii calităţii învăţământului o reprezintă cercetarea ştiinţifică universitară. Toţi cei care se ocupă de promovarea strategică a cercetării universitare iau în considerare programele structurate, care stau la baza cooperării internaţionale. Facultatea dispune în prezent de o logistică performantă, de un potenţial ridicat de tinere cadre didactice, de mulţi studenţi motivaţi real către cercetare. Pe fundalul pozitiv al dezvoltării cercetării ştiinţifice universitare, creşterea contactelor atât în interiorul Universităţii, cât şi la nivel naţional şi internaţional, reprezintă direcția strategică de dezvoltare ştiinţifică universitară pe termen lung, alături de un management performant în creșterea cadrelor didactice proprii din Universitate.

– Cum vedeți actualul colectiv al Facultății de Medicină Dentară din Arad?

– Resursa umană a Facultății este formată din reprezentanţi ai unor generaţii diferite, care conservă valorile fundamentale ale şcolii româneşti de medicină dentară și sunt capabile să imprime un process de învățământ modern și permanent.

Cadrele didactice tinere sunt cele care pot deveni modele pentru generaţiile de studenți, dacă vor reuși să convingă, prin prestigiul profesional, prin generozitatea împărtăşirii experienţei şi prin respectul pe care, oferindu-l, îl primesc din partea studenților. Acest proces este unul de durată şi nu se poate realiza peste noapte. El presupune pasiune şi muncă serioasă, constantă, care se face cu multă răbdare, eforturi și uneori sacrificii. Comunicarea şi cooperarea intergeneraţională în învăţământ rămâne un criteriu fundamental în măsurarea calităţii procesului educaţional. În acest sens, resping tentația de a renunţa necondiţionat la elita învățământului universitar prin discriminare după vârstă. Este periculos, atât pentru ţinuta academică, dar şi pentru tinerii universitari, care se vor forma în stil autodidact, fără aportul unor specialişti cu experienţă în carieră.

“Mulţumesc pentru colaborarea excelentă doamnei rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci”

– Cum ați colaborat cu actuala conducere a Universității ?

– Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” este o şcoală tânără, dar care şi-a creat un nume prestigios şi este pe cale să-şi făurească o nobilă tradiţie. Universitatea este mediul prin care societatea arădeană trăiește şi se dezvoltă, locul în care prezentul respectă trecutul şi se străduieşte să construiască viitorul, bucurându-se, datorită domnului președinte al Universității, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, de un binemeritat prestigiu obţinut în acești 25 de ani de funcționare. În egală măsură, doresc să mulţumesc pentru colaborarea excelentă doamnei rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, pe care o preţuiesc pentru angajamentul cu responsabilitate şi nobilă dăruire în colaborarea noastră, care mi-a produs o deosebită satisfacţie, pe care aş dori-o generalizată la ceilalți membri ai comunității academice.

“Mă simt onorat de acordarea titlui de DHC al UVVG”

– Ce reprezintă pentru dumneavoastră acordarea titlului de “Doctor Honoris Causa” de către Senatul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad?

– Am activat în învățământ un sfert de secol și am avut privilegiul de a lucra sub conducerea unor iluştri înaintaşi şi, la rândul meu, am contribuit la formarea mai multor generaţii de specialişti. La Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad m-am bucurat de colaborarea cu un distins colectiv de cadre didactice, într-o atmosferă cu adevărat colegială și universitară.

Mă simt onorat că Senatul Universităţii a avut inițiativa ca activitatea mea profesională, științifică și didactică să fie evidenţiată prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa. Acordarea acestui titlu de Doctor Honoris Causa a fost o mare bucurie, dar mă obligă, în continuare, la susținerea pe toate planurile a Universității de Vest “Vasile Goldiș” și în special la dezvoltarea unor discipline cu impact frontal în programa de învățământ medico-dentar.

”Facultatea de medicină dispune de spații generoase de învățământ și de practică”

– În această perioadă au încept înscrierile pentru admitere la Facultatea de Medicină Dentară din Arad din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș”. Ce le recomandați viitorilor studenți?

– Medicina este o profesie nobilă, care necesită o pregătire de zi cu zi, efort și dăruire. Dacă ești dispus a deveni un “veșnic student”, dacă ești dispus să petreci cea mai mare parte a timpului liber lângă bolnav, dacă ești dispus de multe ori a te sacrifica pe tine și familia ta pentru a reda zâmbetul unor oameni suferinzi, atunci merită să mergi pe acest drum.

Facultatea de medicină dispune de spații generoase de învățământ și de practică în campus, având laboratoare moderne, cu aparatură și dotări de dată recentă și un corp didactic de mare valoare și pasionat de munca de pregătire a studenților. Îi asigur pe viitorii noștri studenți că vor face o alegere foarte bună, care le va aduce în viitor satisfacții, împliniri și succese atât profesionale, cât și materiale.