umfcluj_medicina1.jpgFacultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca este o facultate modernă cu o largă recunoaştere naţională şi internaţională. Având la bază o tradiţie solidă, dezvoltată într-o istorie pornind de la mijlocul secolului al XVI-lea, învăţământul medical din capitala Transilvaniei a evoluat până la actuala structură modernă. Nume ilustre ca Iuliu Haţieganu, Victor Babeş, Iuliu Moldovan, Valeriu Bologa, Octavian Fodor, Ion Baciu au jalonat emblematic dezvoltarea facultăţii de-a lungul timpului.

Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca este cea mai mare şi mai reprezentativă facultate de medicină din Transilvania, fiind situată între primele 2 facultăţi de profil din ţară ca dimensiune şi rezultate. Dezvoltarea facultăţii este susţinută de o infrastructură modernă cu amfiteatre spaţioase, laboratoare şi săli de lucrări dotate la nivel european, accesul în clinici performante, bibliotecă complet informatizată, cămine noi, restaurant studenţesc, facilităţi sportive.

Facultatea oferă 6 programe de studiu la nivel de licenţă:

Medicină în limbile română, engleză şi franceză; Asistenţă medicală generală, Moaşe, Radiologie şi imagistică, Balneofizioterapie şi recuperare şi Laborator clinic. La aceste programe de studiu sunt înscrişi 4500 de studenţi din peste 50 de ţări. Deschiderea europeană şi caracterul multicultural al facultăţii sunt susţinute de existenţa liniilor de studiu în limbile engleză şi franceză la programul medicină, facultatea noastră fiind facultatea cu cel mai mare număr de studenţi străini din ţară.

Pe lângă programele de licenţă, la Facultatea de Medicină din Cluj funcţionează şi sunt acreditate 11 masterate, la care studiază 140 de studenţi.

O componentă importantă a misiunii Facutăţii de Medicină este formarea de specialişti în domeniul medical prin rezidenţiat. Procesul educaţional este asigurat de 634 cadre didactice, profesionişti performanţi, care asigură formarea de specialişti prin rezidenţiat, facultatea noastră fiind implicată în pregătirea a 2900 de medici rezidenţi. De asemenea, pentru dezvoltarea profesională a medicilor specialişti prin educaţie medicală continuă, există numeroase cursuri postuniversitare, astfel încât anual un număr de 8000 de medici beneficiază de oferta de cursuri postuniversitare a facultăţii.

Procesul educaţional în cadrul Facultăţii de Medicină are un pronunţat caracter aplicativ şi practic, acesta fiind de altfel un atu al învăţământului medical clujean. Contactul precoce cu pacienţii, deziderat al unei educaţii medicale moderne, se face încă din anul I prin introducerea disciplinei de Prim ajutor şi a practicii de specialitate a studenţilor, care comunică direct cu pacienţii şi nevoile acestora de la debutul traseului lor de formare profesională. Prin curricula facultăţii se urmăreşte personalizarea dezvoltării profesionale în funcţie de aptitudinile şi aspiraţiile fiecărui student. Evaluarea studenţilor la toate disciplinele are o dublă componentă – teoretică şi practică. Examenul de licenţă are de asemenea o probă practică, facultatea noastră fiind singura facultate de profil din ţară care are o probă practică la examenul de licenţă, prin aceasta accentuându-se caracterul aplicativ al formării pe care o oferim.

Cu acelaşi obiectiv al formării practice, în Universitatea noastră a fost inaugurat în această toamnă Centrul de simulare şi abilităţi practice, unde viitorii medici şi asistente medicale exersează manoperele obligatorii pe manechine şi simulatoare.

Pentru structurarea activităţii în Centrul de simulare a fost editat Caietul de abilităţi practice al studenţilor la medicină, primul de acest gen din România, după modelele existente facultăţi medicale de prestigiu, cum sunt cea din Viena şi Institutul Karolinska.

Editarea caietului de abilităţi practice pentru studenţi a fost finalizată în condiţii grafice deosebite. Cu ajutorul acestuia studenţii vor urmări sistematic realizarea manoperelor practice obligatorii, în cursul activităţilor de laborator, stagiu clinic şi practica de vară. Caietul va fi însoţit de un portofoliu de activitate care va documenta şi detalia înregistrările. Caietul de abilităţi practice şi portofoliul de activitate vor deveni, după implementare, elementul principal al examenului de licenţă.

Cercetarea ştiinţifică

În Facultatea de Medicină, în acord cu spiritul promovat de universitatea noastră, cercetarea este privită ca o prioritate. Aceasta se reflectă în cristalizarea unei strategii de dezvoltare a cercetării care se bazează pe elemente simple şi solide: identificarea şi susţinerea colectivelor care abordează domenii de cercetare de actualitate, multidisciplinare, cu relevanţă internaţională; includerea rezultatelor cercetării între criteriile de evaluare a cadrelor didactice; susţinerea tinerilor cercetători, prin îndreptarea către aceştia a fondurilor pentru susţinerea mobilităţii ştiinţifice, a granturilor interne şi a burselor de performanţă ştiinţifică instituite de universitate, încurajarea activităţilor în cercurile ştiinţifice studenţeşti.

Una dintre acţiunile constant promovate de către facultate a fost înscrierea câştigării de proiecte de cercetare între criteriile de evaluare a activităţii cadrelor didactice. Consecinţa acestei strategii a fost creşterea progresivă a numărului de granturi de cercetare, inclusiv din categoria celor finanţate prin programul european PC 7, care au adus facultăţii resurse financiare, tehnologie modernă şi vizibilitate internaţională.

În decursul ultimilor ani, în facultate s-a cristalizat un număr însemnat de nuclee de cercetare, cu o activitate remarcabilă şi realizări constante. Facultatea a avut în vedere concentrarea eforturilor şi susţinerii logistice a acestora, pentru a susţine în mod real cercetarea. Ca urmare, gradul înalt de originalitate, actualitatea şi acurateţea cercetărilor realizate au permis publicarea rezultatelor în reviste cu factor de impact şi scor de influenţă crescând. Acest fapt a avut o contribuţie majoră la obţinerea unor punctaje bune în comparaţie cu alte facultăţi de medicină din ţară şi la poziţionarea universităţii în rândul celor douăsprezece universităţi de cercetare avansată şi educaţie din România.

Proiecte de viitor
Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, una dintre cele 3 facultăţi de medicină din România clasificate în categoria A de către MECTS are o strategie de dezvoltare dinamică, adaptată cerinţelor actuale. Dintre proiectele de viitor ale facultăţii, amintim:

– Deschiderea unui program de licenţă „Asistenţă medicală în limba română” la Viterbo, Italia. Proiectul Viterbo este un proiect menit să crească vizibilitatea Facultăţii de Medicină din Cluj pe plan internaţional şi, în acelaşi timp, să sporească implicarea facultăţii în comunitate. Va fi organizat în cadrul contractului de colaborare încheiat între Uniunea Universităţilor Clujene, Fundaţia Omnia şi Universitatea Tuscia – Italia.

– Deschiderea programului de studiu „Asistenţă medicală în limba engleză”, un alt proiect prin care dorim să dezvoltăm oferta educaţională a facultăţii şi, implicit, să creştem vizibilitatea internaţională a acesteia.

– Dezvoltarea relaţiilor instituţionale între Facultatea de Medicină şi facultăţi similare din Europa, creşterea schimburilor de studenţi şi a mobilităţilor de predare precum şi a modalităţilor de colaborare ştiinţifică

– Realizarea unor programe de integrare a studenţilor străini în viaţa comunităţii
academice, în colaborare cu organizaţiile studenţeşti şi dezvoltarea caracterului multicultural al facultăţii noastre

În ciuda dificultăţilor actuale privind accesul la resurse, facultatea priveşte înainte. Vizibilitatea sa şi însăşi perspectiva dezvoltării sale de ansamblu sunt legate indisolubil de performanţa în cercetare. De aceea, facultatea va investi în continuare pentru susţinerea resursei umane şi a infrastructurii de cercetare performante, fiind deplin conştientă că viitorul său aparţine echilibrului dintre cercetarea ştiinţifică de vârf şi oferta educaţională atractivă şi actuală.

Decan

Prof. dr. Anca Buzoianu