Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie a Universității „Ovidius” a organizat concursul „Omul. Mediul. Poluarea”

Cea de-a VIII-a ediție a concursului „Omul. Mediul. Poluarea” a avut loc pe 7 iunie 2019, la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC).

Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Chimie și Inginerie Chimică al Facultății de Științe Aplicate și Inginerie din cadrul UOC și Societatea de Chimie din România și a vizat următoarele obiective: înțelegerea modului în care umanitatea este legată de natură, conștientizarea în rândul elevilor a efectelor negative ale poluării mediului înconjurător și implicarea în vederea dezvoltării unor atitudini responsabile față de mediu și comunitate.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul prof.univ.dr. Viorica Popescu, decanul Facultății de Științe Aplicate și Inginerie, și prof.univ.dr. Gabriela Stanciu, inițiatoarea proiectului.  După cuvântul de bun venit, discuțiile s-au axat pe importanța bunei colaborări în domeniul chimiei și necesitatea organizării acestui tip de evenimente susținute prin efortul colectiv al cadrelor didactice din mediul universitar si preuniversitar.

În vreme ce comunicările orale au vizat interpretarea efectelor factorilor poluanți asupra echilibrului ecologic, activitățile experimentale au avut rolul de a stimula abilitățile practice și îndemânarea elevilor în realizarea de investigații experimentale, totodată favorizând dezvoltarea competențelor sociale ale participanților: comunicarea, integrarea și asumarea rolurilor în echipă.

Toți elevii au fost încurajați în demersurile lor cu diplome de participare, iar câștigătorii au primit mențiuni și premii.