danubius_admitere.jpgCei care doresc să profeseze în domeniile: finanţe şi bănci, administrarea afacerilor sau contabilitate şi informatică de gestiune, pot opta pentru una dintre specializările Facultății de Științe Economice din cadrul Universității “Danubius” din Galați.

Sute de absolvenţi ai acestei Facultăţi s-au remarcat în domeniile în care profesează, ocupând funcţii de conducere la nivelul multor instituţii publice şi private (bănci, instituţii financiare, companii multinaţionale etc.). De asemenea, spiritul antreprenorial al studenţilor acestei facultăţi îşi găseşte aici, prin competenţele dobândite în urma parcurgerii disciplinelor dar şi prin posibilitatea de a exersa în practică încă din primul an de studii, mediul perfect pentru a-şi dezvolta o afacere profitabilă.

Absolventul domeniului Finanţe şi bănci poate opta pentru a profesa ca şi expert contabil stagiar; economist bancar; manager bancar; manager de operațiuni/produs; manager relaţii/ cu clienţii băncii/ societate leasing; trezorier; analist bancar / societate leasing; ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) etc. La această specializare, se fac înscrieri pentru toate formele de învăţământ (IF, FR, ID) .

La specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, candidații pot opta pentru a urma cursurile acestei specializări, pregătindu-se pentru profesii precum: şef de agenţie sau de oficiu turism; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, director de agenţie de turism; manager în activitatea de turism etc. Diploma de licenţă în acest domeniu este primul pas spre brevetul de turism pentru următoarele funcţii: manager în activitatea de turism;director de agenție de turism; director de hotel; director de restaurant şi cabanier.

Programul de studii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor există acum şi cu predare în limba engleză. Astfel, studenţii români care vor absolvi această specializare vor putea profesa în orice colţ al lumii. Este indiscutabilă utilitatea acestui program de studii pentru studenţii străini care vin la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Danubius”. Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor cu predare în limba engleză pregătește specialişti în domeniu, conform exigenţelor integrării României la Uniunea Europeană, modificărilor care intervin în economia reală, pe piaţa internă şi într-un cadru globalizat.

La specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, mai sunt locuri pentru cei care doresc să îmbrățișeze una dintre următoarele profesii: inspector în administraţia publică şi finanţele publice locale şi centrale; economist, contabil practicant în companii publice sau private; şef de compartiment financiar-contabil; agent în activitatea financiară şi comercială; responsabil de evidenţa stocurilor şi producţiei etc.

Indiferent de specializarea urmată, studenţii acestei Facultăţi realizează practica de specialitate în instituţii publice, în bănci, în companii naţionale şi multinaţionale de renume. Astfel, există şanse palpabile ca, încă din studenţie, să fii remarcat de angajator care s-a convins deja, observându-te atent în timpul practicii, de faptul că instituţia sau compania pe care o reprezintă, are nevoie de tine.

Dar practica de specialitate nu se limitează la graniţele ţării. Mai ales studenţii care au viziunea unei afaceri internaţionale sau care doresc să trăiască pentru câteva luni experienţa profesiei în altă ţară, au posibilitatea să beneficieze de granturile de plasament ERASMUS.

Un avantaj enorm al acestei facultăţi constă în faptul că profesorii sunt, în primul rând, oameni de practică, profesionişti care aduc în faţa studenţilor cazuri practice şi le împărtăşesc secrete doar de practicieni ştiute pentru a fi un bun economist.

Studenţii beneficiază de experienţa practică a profesorilor, profesionişti care activează sau au activat în sistemul bancar, în mediul de afaceri sau în calitate de manageri ai instituţiilor publice şi private de interes.

Studenţii care au promovat Bacalaureatul cu cel puţin 9.30, nu plătesc taxa primului an de studii! Taxa anilor de studii depinde de rezulatele la învăţătură ale studentului, aceasta fiind diminuată, până la excludere, proporţional performanţei studentului. Studenţii care obţin media 10.00 în timpul anilor de studii, nu plătesc taxa de studii! Pentru anul universitar 2015-2016, taxa de studii la anumite programe de licența și masterat a fost redusă și cu 50%!

Mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Drept a Universității „Danubius” pof ti obținute aici!