danubius_galati.jpgFacultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Danubius” Galați are trei specializări la programele de studii de licenţă, iar durata studiilor este de 3 ani. Specializările acestei facultăţi se adresează candidaţilor care doresc să profeseze într-unul dintre domeniile: finanţe şi bănci, administrarea afacerilor şi contabilitate şi informatică de gestiune.

Sute de absolvenţi ai acestei facultăţi s-au remarcat în domeniile în care profesează, ocupând funcţii de conducere la nivelul multor instituţii publice şi private (bănci, instituţii financiare, companii multinaţionale etc.). De asemenea, spiritul antreprenorial al studenţilor acestei facultăţi îşi găseşte aici, prin competenţele dobândite în urma parcurgerii disciplinelor dar şi prin posibilitatea de a exersa în practică încă din primul an de studii, mediul perfect pentru a – şi dezvolta o afacere profitabilă.

FINANŢE: Finanţe şi Bănci

Absolventul domeniului Finanţe şi bănci, poate opta pentru a profesa ca şi expert contabil stagiar; economist bancar; manager bancar; manager de operaţiuni/produs; manager relaţii/ cu clienţii băncii/ societate leasing; trezorier; analist bancar / societate leasing; ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) etc.

La această specializare se pot înscrie în total, pentru toate formele de învăţământ (IF, FR, ID) 225 de candidaţi.

ADMINISTRAREA AFACERILOR: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor

225 de candidaţi (IF, ID) pot opta pentru a urma cursurile acestei specializări, pregătindu-se pentru profesii precum: şef de agenţie sau de oficiu turism; consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ, director de agenţie de turism; manager în activitatea de turism etc.

Diploma de licenţă în acest domeniu este primul pas spre brevetul de turism pentru următoarele funcţii: manager în activitatea de turism; director de agenţie de turism; director de hotel; director de restaurant şi cabanier.

Pentru specializarea ECTS cu predare în limba engleză sunt disponibile 50 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă.

CONTABILITATE: Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Doar 175 de locuri (IF şi FR) aşteaptă candidaţi pentru următoarele profesii: inspector în administraţia publică şi finanţele publice locale şi centrale; economist, contabil practicant în companii publice sau private; şef de compartiment financiar-contabil; agent în activitatea financiară şi comercială; responsabil de evidenţa stocurilor şi producţiei etc.

OFERTA EDUCAŢIONALA CU NOI PROGRAME DE STUDII PENTRU STUDENŢII ROMANI ŞI STRAINI

Programul de studii Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor există acum şi cu predare în limba engleză. Astfel, studenţii români care vor absolvi această specializare vor putea profesa în orice colţ al lumii. Este indiscutabilă utilitatea acestui program de studii pentru studenţii străini care vin la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Danubius”.

ACCES LA PROFESII DIN AL DOILEA AN DE STUDII

Indiferent de specializarea urmată, studenţii acestei Facultăţi realizează practica de specialitate în instituţii publice, în bănci, în companii naţionale şi multinaţionale de renume. Astfel, există şanse palpabile ca, încă din studenţie, să fii remarcat de angajator care s-a convins deja, observându-te atent în timpul practicii, de faptul că instituţia sau compania pe care o reprezintă, are nevoie de tine.

Dar practica de specialitate nu se limitează la graniţele ţării. În special studenţii care au viziunea unei afaceri internaţionale sau care doresc să trăiască pentru câteva luni experienţa profesiei în altă ţară, au posibilitatea să beneficieze de granturile de plasament ERASMUS.

Periodic, studenţii facultăţilor Universităţii „Danubius” participă la evenimente organizate de această instituţie de învăţământ superior (Ziua Carierei, Târg de Joburi, Workshop-uri etc.) care facilitează dialogul dintre angajatori şi studenţi sau absolvenţi.

EXPERIENŢA PRACTICA A PROFESORILOR ADUSA ÎN SALA DE CURS

Un avantaj enorm al acestei facultăţi constă în faptul că profesorii sunt, în primul rând, practicieni, profesionişti care aduc în faţa studenţilor cazuri practice. Studenţii beneficiază astfel de experienţa profesioniştilor pedagogi care activează sau au activat în sistemul bancar, în mediul de afaceri sau în calitate de manageri ai instituţiilor publice şi private de interes.

IMPLICARE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICA

Un alt punct forte al Facultăţii de Ştiinţe Economice este Revista EuroEconomica, revistă recunoscută CNCSIS în categoria BDI. Lucrările ştiinţifice de excepţie ale studenţilor prezentate în cadrul Conferinţei Internaţionale Integrarea Europeană. Realităţi şi Perspective, sunt publicate în această revistă.

Studenţii au posibilitatea să participe la o multitudine de proiecte ştiinţifice manageriate de Universitatea „Danubius” sau la care aceasta este implicată în calitate de partener.

ÎNVAŢAMANT CU FRECVENŢA REDUSA ŞI LA DISTANŢA

Platforma Sakai este sala virtuală de curs, de seminar şi de activităţi tutoriale, în care studenţii, oriunde s-ar afla şi indiferent de fusul orar, interacţionează atât cu profesorii cât şi cu ceilalţi colegi de an. Pentru studenţii care lucrează în alt oraş sau în altă ţară, platforma Sakai le oferă toate resursele de învăţare de care au nevoie pentru a dobândi competenţele specifice şi transversale ale fiecărei discipline. Diferenţa dintre aceştia şi colegii lor de la forma de învăţământ cu frecvenţă este dată de prezenţa fizică la ore dar, calitatea şi rigoarea actului didactic rămân aceleaşi. Înainte de examenul de semestru, studenţii de la ID şi FR trebuie să îşi facă temele postate din timp pe platformă de către tutori iar examenul este dat tot pe această platformă.

Aceeaşi este situaţia şi în cazul studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, diferenţa constând în frecventarea orelor de seminar, stabilite după-amiaza, la sfârşitul săptămânii, pentru a fi accesibile studenţilor care sunt angajaţi iar programul de lucru nu le-ar permite un alt orar.

În ţară sunt 10 centre de înscriere pentru studenţii de la aceste forme de învăţământ.

SUNT SCUTIŢI DE PLATA TAXEI PRIMULUI AN DE STUDII ABSOLVENŢII DE LICEU (din ultimii trei ani) CARE AU OBŢINUT LA BACALAUREAT CEL PUŢIN MEDIA 9.30.

Taxa anilor de studii depinde de rezulatele la învăţătură ale studentului, aceasta fiind diminuată, până la excludere, proporţional performanţei studentului.

Studenţii care obţin media 10.00 în timpul anilor de studii, nu plătesc taxa de studii!

Valoarea taxei este de 2500 lei/an dacă este achitată integral. În cazul în care aceasta se achită în tranşe, valoarea creşte, astfel: 2650 lei (plată în trei tranşe) şi 2800 de Ron (plată în 12 tranşe lunare).