uvvg_eli.jpgÎn această lună a avut loc la Viena ședința bianuală a Consiliului de conducere al Institutului European de Drept. EUROPEAN LAW INSTITUTE (ELI), această prestigioasă insituție juridică europeană, a fost fondată la Bruxelles în anul 2011 și în prezent își are sediul la Universitatea din Viena, care i-a asigurat spațiul pentru desfășurarea activității precum și condițiile de secretariat.

Conf.univ.dr. Cristian Alunaru, Decanul Facultății de Științe Juridice din cadrul UVVG, a fost printre membrii fondatori care au participat direct la activitatea desfășurată de ELI încă din anul 2011, începând cu primul mare proiect al acestei instituții: elaborarea unui proiect de unificare pe plan european a contractului de vânzare-cumpărare (Common European Sales Law), care să amendeze propunerea Comisiei Europene, considerată necorespunzătoare de către teoreticienii și practicienii dreptului. Ca urmare a activității sale în cadrul institutului, dar și ca o recunoaștere a activității sale în cadrul numeroaselor organisme europene în care este membru, Cristian Alunaru a fost ales membru în Consiliul de conducere al Institutului European de Drept. În septembrie 2015 au avut loc noi alegeri. Simpla participare în calitate de candidat la alegeri a fost o onoare deosebită, pentru că nu s-a putut candida decât pe baza a 5 recomandări scrise venite de la diferite personalități ale lumii juridice europene. Dl. Decan a obținut recomandări de la profersori de renume din Germania, Austria, Polonia și Croația, iar în urma votului secret care a avut loc la Adunarea Generală de la Viena din septembrie 2015, a fost reales.

Ședința Consiliului de conducere al Institutului European de Drept din această lună a dezbătut aspecte importante ale conducerii acestui institut: Proiectele realizate, aflate în curs sau în perspectivă, problema statutului, a membrilor ELI, a bugetului pe anul acesta, a manifestărilor care vor fi organizate, inclusiv următoarea ședință care va avea loc la Universitatea din Ferrara.

Decanul Cristian Alunaru a ridicat problema înscrierii Facultății de Științe Juridice a UVVG ca membru – persoană juridică, al Institutului European de Drept. A depus formularul de înscriere și a obținut cele două recomandări internaționale necesare aprobării înscrierii unei instituții. Cererea însoțită de recomandări va fi supusă aprobării Consiliului de conducere al ELI. Cum toate formalitățile legale sunt îndeplinite, se poate aprecia încă de pe acuma că Facultatea de Științe Juridice a UVVG devine membră a celui mai prestigios organism european de drept, singura Facultatea de Drept din România care se bucură de această deosebită onoare.