uvvg_supa_2014_1.jpgAula „Ștefan Cicio Pop” din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” a găzduit, pe 24 iunie, 20 de ani de existență a Facultății. La eveniment au participat prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative, istoricului Stelean Boia, cadru didactic al SUPA, prof. Constantin Grecu, ing. Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț Arad, cadre didactice, dintre care îi amintim pe prof. univ. dr. Iovan Marțian, conf. univ. dr. Lia Lucia Epure, conf. univ. dr. Cristian Bențe, conf. univ. dr. Cristian Măduța, studenți, masteranzi, doctoranzi, absolvenți ALUMNI-UVVG.

Prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative a UVVG, a transmis mesajul Preşedintelui Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prof. univ. dr. Aurel Ardelean: „Împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (1994-2014) constituie pentru întreaga comunitate academică a Universităţii noastre, un prilej de mândrie şi de aducere de omagii tuturor celor care au contribuit, prin fapte şi împliniri, la edificarea unei adevărate citadele a învăţământului superior umanist din Arad, a unei instituţii academice deschise şi dinamice cu un prestigiu recunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate”.

„Prin filosofia ei educaţională şi în domeniul cercetării ştiinţifice Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative şi-a creat propria identitate, devenind o instituţie academică de elită în arealul învăţământului românesc umanist din România. Cele 16 promoţii de absolvenţi licenţiaţi reprezintă o mândrie, atât pentru Facultate, cât şi pentru Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad. De aici se desprinde concluzia că învăţământul superior privat de utilitate publică, reprezintă o alternativă viabilă de mare viitor în raport cu cel organizat de stat. Pe baza experienţei acumulate în realizarea misiunii asumate, atât conducerea Facultăţii Dvs., cât şi cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii sunt îndreptăţiţi să aspire în viitor spre excelenţă, corespunzător principiilor societăţii bazate pe cunoaştere, să consolideze prestigiul instituţiei la nivel european şi instituţional sub egida profesiunii de credinţă împărtăşită de comunitatea academică – Moderni şi performanţi”, a subliniat, în mesajul său, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG.

Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a declarat: „Îmi face o mare plăcere să mă aflu alături de dumneavoastră, la ceas de sărbătoare. În 1994 lua fiinţă Facultatea de Ştiinţe Umanist – Creștine, iar din 2006, prin fuziunea cu Facultatea de ştiinţe politice lua fiinţă FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE, POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE. Cu alte cuvinte, facultatea dumneavoastră împlineşte 20 de ani de existenţă, anul 2014 devenind astfel unul plin de semnificaţii pentru învăţământul superior umanist din Arad”.

Centrele de cercetare, cele mai numeroase la nivelul universităţii, sunt dublate de numeroase publicaţii, de foarte bună calitate. În acest sens, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, a amintit: MUZEUL MEMORIAL „VASILE GOLDIŞ”; CENTRUL DE STUDII IUDAICE; CENTRUL INTERNAŢIONAL DE TESTARE LINGVISTICĂ; CENTRUL DE STUDII GERMANICE „Fr. Schiller”; CENTRUL DE CERCETĂRI SOCIALE, ADMINISTRATIVE ŞI DE SONDARE A OPINIEI PUBLICE; Postul de Televiziune online „Goldiş TV”.

Prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative a UVVG, a subliniat că manifestările ştiinţifice naţionale şi internaționale, organizate de Facultate, în decursul anilor, au fost de un real succes, fiind realizate cu parteneri de excepţie, precum:

* Şcoala de vară, cu participare internațională: CÂMPIA ROMÂNĂ DE VEST, spaţiu cultural European, manifestare realizată la iniţiativa Academicianului Răzvan Theodorescu şi în colaborare cu Academia Română;

* Şcoala de vară realizată în colaborare cu Grupul de la Coimbra „THE COIMBRA GROUP DEVELOPMENT MASTER INTENSIVE PROGRAMME, cu tema DEZVOLTAREA REGIONALĂ ŞI RESTRUCTURAREA INDUSTRIALĂ”, cu un studiu de caz: comparaţie între cele două regiuni de dezvoltare: REGIUNEA VENETTO (Italia) şi V. Vest, România;

* Programul „INTESA (INTERNATIONAL TRAINING FOR EUROPEAN STUDIES & ADMINISTRATION) – PREGĂTIREA ÎNALŢILOR FUNCȚIONARI PUBLICI EUROPENI” (în colaborare cu Universitatea din Padova, Italia);

* PROIECTUL: I.N.S.P.I.R.E. (INOVATIVE NETWORK FOR SECURITY AND PREVENTION THROUGHT INTER-REGIONAL EURO-COOPERATION) – STUDIU DE CAZ: PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME. Organizatori: Universitatea din Padova, Ministerul de interne din Italia şi alţi nouă parteneri din Italia, Romania şi Ungaria, coorganizator fiind UVVG prin facultatea noastră şi cea de drept.

Prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative, a declarat: „Prin această manifestare, am lansat un ciclu de manifestari, care vor continua și în anul universitar următor, prin care am marcat 20 de ani de existență a facultății noastre, respectiv 20 de ani de învățământ superior umanist în Arad. Cu acest prilej au fost omagiați cei care acum 20 de ani înființau această facultate, primul decan al facultății fiind regretatul prof. univ. dr. ALEXANDRU ROZ. Astfel, prin decizia Consiliului Ştiinţific al facultăţii s-a hotarât decernarea DIPLOMEI OMAGIALE – 20 de ani de învățământ superior umanist la Arad”.

Cu ocazia celor 20 de ani de existență a Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative, la iniţiativa Consiliului ştiinţific al Facultății, s-a decis redactarea unor volume omagiale, dedicate colegilor care s-au remarcat, încă de la începuturile existenței facultăţii, printr-un efort susţinut la ridicarea calităţii procesului didactic şi ştiinţific.

Volumele lansate sunt: Cristian Bențe (coordonator), „ISTORIE, CULTURĂ ȘI SOCIETATE” – volum omagial dedicat istoricului STELEAN IOAN BOIA, la editura „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2014; Cristian Măduța (coordonator), „CERCETĂRI LOGICO-FILOSOFICE. OMAGIU PROFESORULUI CONSTANTIN GRECU LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 75 DE ANI”, Vasile Goldiș „University Press”, Arad, 2014.